STOPPEN: Det er ikke mindre enn 120 yrker som vil være representerte når skolene i Lier og bygdas to Rotyaryklubber inviterer alle elever på 10. trinn på ungdomskolene i Lier - og deres foresatte  - til yrkesmesse på Høvik skole torsdag 19. januar.

Yrkesmessa åpnes med både kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og ordfører Gunn Cecilie Ringdal på plass.

Unik mulighet

Målet med yrkesmessa er at den skal synliggjøre mangfold, muligheter og potensielle utdanningsløp for elevene.

– Yrkesmessa er en unik mulighet til å bli kjent med de ulike yrkene og å få møte engasjerte mennesker som til daglig utøver yrket og er stolte av yrket sitt. De kjenner utdanningsmulighetene, arbeidsmulighetene og arbeidshverdagen i yrket, sier rådgiver Gunn Hansen ved Høvik skole.

Ekte bilde av yrkeshverdagen

Hun håper mange elever og foresatte benytter muligheten, og hun er svært glad for at samarbeidet med to Rotary-klubbene i Lier gjøre det mulig å gi elever og foreldre et så omfattende tilbud om yrkesveiledning.

– Vårt mål er å presentere ca 120 yrker for elevene, og representantene vil gi et ekte og engasjert bilde av hverdagen i hvert av disse yrkene, uttaler Håvard Fosså, president i Lier Øst Rotary Klubb.

Arrangeres på dugnad

Han understreker at Rotary er et yrkesbasert organisasjon og at det derfor er naturlig for medlemmene å bidra til at elevene gjør de riktige yrkesvalgene.

Yrkesmessa gjennomføres på dugnad av mennesker som ønsker å gjøre krevende valg for ungdommene litt lettere. 

– Vi er meget tilfredse med at så mange virksomheter stiller med representanter på yrkesmessa. Det er svært verdifullt for elevene å møte utøvere som er aktive i yrket i dag, og dette er også en god mulighet til å profilere seg for våre mange interessante virksomheter, sier Inger Elisabeth Leer, president i Lier Rotary klubb.