Tirsdag kan du kjøre i 100 gjennom Fosskolltunnelen

VÆR SÅ GOD OG KJØR: Byggeleder Helge Thorsby i Statens vegvesen gleder seg over at utbedringsarbeidene nå er ferdige, og tunnelene igjen kan åpnes for fri ferdsel - i normal hastighet.

VÆR SÅ GOD OG KJØR: Byggeleder Helge Thorsby i Statens vegvesen gleder seg over at utbedringsarbeidene nå er ferdige, og tunnelene igjen kan åpnes for fri ferdsel - i normal hastighet. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Jobben har kostet 350 millioner kroner. Nå er samtlige tunnelløp ferdig oppgraderte - og tirsdag kan du igjen kjøre gjennom Fosskolltunnelen i 100 kilometer i timen.

DEL

E18/FOSSKOLLEN: Arbeidene med å utbedre og oppgradere de tre tunnelløpene i Fosskolltunnelen har tatt halvannet år, og kostet ca. 350 millioner kroner totalt.

Krevende arbeidsplass

– Det har vært en spennende og tidvis utfordrende jobb, ikke minst med tanke på at vi har jobbet imens det har vært full trafikk i flere av løpene. Det har også vært en del hendelser med busser og vogntog som har kjørt i feil kjørefelt, jeg har vel notert meg 23 tilfeller, men heldigvis er det ingen personer som har kommet til skade, verken av oss som har jobbet her, eller av sjåfører som har kjørt feil, fortalte byggeleder Helge Thorsby i Statens vegvesen, under en markering i krabbefeltstunnelen mandag formiddag.

– Hva konkret har dere gjort i de tre tunnelløpene?

– Vi har skiftet ut alt gammelt sikkerhetsutstyr, elektronisk utstyr, styringssystemer og belysning. Vi har også ettersikret berget, bygd nye vann- og frostsikringshvelv og bygd nytt rensebasseng like sør for tunnelanlegget, sier Thorsby.

Bommer og fritekst-tavler

Trafikkstyringsanlegget er bygget for å stoppe og lede om trafikken på europaveien dersom noen av tunnelløpene må stenges.

– Vi har også montert opp 140 kjørefeltsignaler, 23 bommer og fire fritekst-tavler som styres fra Statens vegvesens veitrafikksentral i Porsgrunn. Så dersom det skjer noe unormalt, at for eksempel en bil får motorstopp, eller det skjer en ulykke, så blir det fanget opp av de overvåkningskameraene som er montert opp, og da kommer det opp på skjermene hos veitrafikksentralen i Porsgrunn, forklarer Thorsby.

Det er AF Gruppen Norge AS som har stått for tunnelarbeidene, mens Scanmatic Elektro AS har stått for trafikkstyringsanlegget ellers på strekningen.

Fredet av Riksantikvaren

E18 Fosskolltunnelen er landets første og eneste treløps-tunnel, og E18-strekningen fra Tranby til Kjellstad er på Statens vegvesen sin nasjonale verneplan for veiminner. I 2009 ble veimiljøet på strekningen fredet av Riksantikvaren som særskildt viktig samferdselshistorisk kulturminne.

De tre tunnelene ble bygd ut i to etapper på siste halvdel av 1960-årene og første halvdel av 1970-årene. Krabbefelttunnelen og høyre/nordgående løp i retning Oslo åpnet i 1967. Sørgående løp i retning Drammen åpnet i 1972.

De tre tunnelene er henholdsvis 562, 552 og 506 meter lange.

Fjellsikring og nytt gjerde

De tre parallelle tunnelløpene er blitt utbedret for å tilfredsstille kravene som er stil til tunnelsikkerhet i Tunnelsikkerhetsforskriften. I forkant av utbedringen av tunnelanlegget, som startet i 2015, ble det også gjort ulike forberedende tiltak, som å få på plass trafikkstyringsanlegg langs E18 på strekningen fra Brakerøya i Drammen til Tranbykrysset.

– I tillegg har vi gjort en del påkrevde vedlikeholdstiltak, og vi har foretatt fjellrensk og fjellsikring. Det hjelper lite å ha tre flotte tunnelløp dersom det ramler steiner ned fra sidene eller over tunnelene, sier Thorsby.

Gjerdet over tunnelen er også blitt byttet ut, for å sikre både turgåere og dyr som beveger seg i skogsområdet ved og over tunnelen.

Artikkeltags