Avviste Brakerøya-klagen

Plankart: En del av arealet Teigen eier er omfattet av området som er regulert til sykehus.

Plankart: En del av arealet Teigen eier er omfattet av området som er regulert til sykehus.

Artikkelen er over 3 år gammel

Hellik Teigen AS og Ring Tore Teigen klagde på sykehusreguleringen på Brakerøya, men fikk ikke medhold.

DEL

(Drammens Tidende) DRAMMEN/LIER: I fjor sommer klaget Hellik Teigen AS og Ring Tore Teigen på vedtaket om å regulere Brakerøya-tomten til sykehus. De mente vedtaket var ugyldig, og krevde at det skulle oppheves.

Nå har fylkesmannen godkjent reguleringsplanen for Vestre Viken sykehus på Brakerøya.

Planen tilrettelegger for nytt sykehus på Brakerøya, og omfatter områder i Lier og Drammen kommune. Reguleringsplanen er blitt til etter et utstrakt samarbeid mellom de to kommunene, og er vedtatt av Lier kommunestyre 24. mai 2016 og Drammen bystyre 31. mai 2016.

LES OGSÅ: Vil avvise Brakerøya-klagen

Påpekte feil og mangler

Hellik Teigen AS og Ring Tore Teigen klagde på sykehusreguleringen, og klagen ble ført i pennen av advokat Peter Simonsen i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS.

Der ble det påpekt en rekke feil og mangler i reguleringsplanen. En del av arealet Teigen eier er omfattet av området som er regulert til sykehus.

– For resten av arealet kan planen medføre innskrenkninger i eiers råderett både for gjenvinningsvirksomheten og for eiendommen som sådan, påpeker advokat Simonsen i klagen.

Klagen ble rettet både til Lier kommune og Drammen kommune.

LES OGSÅ: Tror det ikke før han ser det

– Ikke saksbehandlingsfeil

Klager har i hovedsak anført at planvedtaket er helt eller delvis ugyldig ettersom det er i strid med Miljøverndepartementets vedtak av 27. september 2013 til kommuneplanen i Lier. Videre mente klager at kommuneplanen i Lier inneholder en plikt til å relokalisere etablerte virksomheter før nye reguleringsplaner. Klager mente også at eiendommen som disponeres av Hellik Teigen AS måtte tas ut av reguleringsplanen. 

Fylkesmannen er kommet til at det ikke foreligger saksbehandlingsfeil verken ved Lier eller Drammen kommunes vedtak. Klagen har derfor ikke ført fram.

Det er gjort følgende konklusjon: Fylkesmannen har kommet til at reguleringsplan for Vestre Viken sykehus på Brakerøya er behandlet i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven, og har ikke merknader til kommunens saksbehandling eller det utviste skjønn.

LES OGSÅ: Kaldt i dusjen på Røykenbadet

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken