LIER/DRAMMEN: Rotary International erklærte for 30 år siden at utryddelse av polio skulle være organisasjonens fremste felles mål. Nå er én milliard dollar samlet inn. Og Rotaryklubbene i Lier og Drammen har bidratt med til sammen ca. 500.000 kroner.

End polio now

Polioprogrammet, som  heter End polio now, ble markert på fellesmøte for Rotary-klubbene i Drammen og Lier mandag 24. oktober, som både er FN-dagen og Verdens poliodag. Til stede på markeringen var blant andre ordførerne i Drammen og Lier.
– Rotary bidrar til samfunnsnyttige formål, og helt spesielt ved innsatsen  til den omfattende vaksineringen mot polio, sa Drammen-ordfører Tore Opdal Hansen.

Han oppfordret også rotarianerne til å fortsette innsatsen, inntil polio er helt utryddet.

Verdifullt arbeid

Lier-ordfører Gunn Cecilie Ringdal understreket verdien av frivillig arbeid, både globalt og lokalt, og la til at at økte flyktningestrømmer gjør innsatsen mot polio ekstra viktig.

Pengene går nå til overvåking og vaksinasjon mot polio i ti land, blant dem Afghanistan, Nigeria og Pakistan. Dette er de landene hvor det ennå ikke har lykkes å stanse utbrudd av polio.

I sluttfasen?

Polio er en alvorlig sykdom som har drept, paralysert og forkrøplet millioner av barn opp gjennom årene. Den er nå i ferd med å bli utryddet som epidemisk sykdom.

Også her i Norge har sykdommen i tidligere tider rammet mange barn. På 40- og 50-tallet startet man derfor i gang flere runder med poliovaksinering av barn. Først i 2002 ble Europa erklært poliofritt.

Nye utbrudd

Rotary International har siden starten samlet inn over 1 milliard amerikanske dollar samtidig som tusenvis av rotarianere har deltatt i vaksineringer verden over. Mer enn 2 milliarder barn i 122 land er blitt vaksinerte.

Det man i 1985 trodde ville bli en 10 år lang kampanje, har på grunn av fattigdom, kriger, misforståelser og lokal motstand stadig dradd ut i tid. På grunn av flyktningstrømmer og stor mobilitet i verdensbefolkningen, har polioutbrudd stadig dukket opp igjen i områder der man trodde sykdommen var utryddet.