Barna på SFO har allerede tjuvstartet å leke i de nye, flotte uteområdene ved den nye barneskolen i Lierbyen.