Lier har de siste ukene blitt løftet frem som en av Norges best drevne kommuner. Alle liunger kan være skikkelig stolte over en 2. plass i kommunebarometeret som rangerer samtlige kommuner i landet på en rekke områder som grunnskole, helse, barnehage, barnevern og økonomi.

Like etter 2. plassen i kommunebarometeret fikk Lier i tillegg en suveren 10. plass i Kommune-NM. Her ble samtlige kommuner i Norge vurdert ut fra blant annet vilkårene for næringsliv, arbeidsmarked og økonomisk styring. Disse to målingene sier mye om at Lier er et godt sted å bo og leve. Og hvorfor er det slik?

Vi våger å hevde at toppresultatene ikke er en tilfeldighet, men et resultat av systematisk og strategisk arbeid over flere år. For Lier Høyre er det viktig med tjenester som har innbyggeren i fokus. Gode resultater krever politisk samarbeid, besluttsomhet og gjennomtenkte visjoner i tett samarbeid med alle ansatte i kommunen.

Kommunen vår har et relativt lavt inntektsnivå, og desto viktigere er derfor våre politiske prioriteringer og evne til samarbeid, slik at kommunen kan ta best mulig vare på fellesskapets ressurser. Lier kommune oppnår altså ikke gode resultater fordi vi har høye inntekter, men på tross av relativt lave inntekter.

Høyre er derfor stolt av å stå ved roret i en veldrevet kommune, sammen med alle de ansatte som står på for innbyggerne våre hver eneste dag. Vi tror heller ikke disse resultatene hadde vært mulig uten en effektiv administrasjon eller et godt samarbeid med våre politikerkollegaer. Vi har gode tradisjoner for å finne de beste løsningene sammen, og det ønsker vi å fortsette med.

Når Lier regnes som en av Norges desidert beste kommuner, er det ikke minst en motivasjon til å gjøre Lier enda bedre. Høyre vil være med på å videreutvikle kommunen vår uten å ilegge eiendomsskatt eller andre enkle kortsiktige løsninger. Vi vil fortsette med nødvendige prioriteringer som sikrer forutsigbarhet og gode tjenester til innbyggerne våre over tid. Vi mener det også er viktig at vi benytter vår sentrale beliggenhet til å få god kompetanse og kvalitet i alle kommunens tjenester.

Høyre lover at vi skal jobbe på videre for at hver enkelt liung skal få være sjef i sitt eget liv, og for at Lier skal være et godt sted å bo. Vi er stolte av Lier og vi tror på Lier!