Lier kommune er avhengig av de private barnehagene, og innbyggerne er heldige som får valgfriheten til å velge de barnehagene som passer best for sine barn i barnehagealder. Hele 90 prosent av barnehagebarn går i de private barnehagene. Det er viktig at kommunen legger til rette for forutsigbare og trygge rammer for å drive barnehage.

Barnehagene gjør en fantastisk jobb, de tar vare på barna i kommunen på en trygg og god måte. Mange av oppgavene barnehagene driver med er langt mer enn hva folk flest tror. Personlig skjønner jeg frustrasjonen for ytterligere kutt i det nye statsbudsjettet, spesielt fordi det virker som om regjeringen er mer opptatt av hvem som tilbyr tjenestene enn om de er gode. Vi må ikke glemme at lønnen i de private barnehagene ofte er høyere enn de kommunale, men samtidig svartmaler man de som bidrar til å gi barna en god oppvekst.

I tillegg til høyere lønn har også de private barnehagene lavere sykefravær, mer fornøyde brukere etter brukerundersøkelser. Vi skal være stolte og takknemlige for at de står på dag ut og dag inn for å styrke tilbudet for barna i kommunen.

Barnehagene driver med langt mer enn å «passe på» barna mens arbeidsdagen går, de bidrar til integrering og språkopplæring for barn med innvandrerbakgrunn. Jeg var heldig å besøke en av barnehagene på FN-dagen, og bestyreren fortalte at de hadde flere enn 16 nasjonaliteter. Familiene kom og med matretter fra deres nasjonaliteter, alle fikk en mulighet til å snakke med hverandre på tvers av nabolag, nasjonaliteter og tro. En fantastisk måte for å bidra til god integrering på. I tillegg bidrar barnehagene til å kunne oppdage språkavvik som kan bidra til god oppfølging og tidlig innsats.

Det er dette som gir gode rammer for en trygg og god oppvekst. La barnehagene få jobbe med det de kan – nemlig å jobbe med barna for en trygg og god hverdag. Kommunen er heldig som har et mangfold av barnehager, noen er kommunale, noen er eid av konsern og veldig mange er eid av lokale bidragsytere fordi de brenner for gode barnehager.

Forutsigbarhet er et viktig nøkkelord for god drift, bestyrere skal ikke måtte bruke unødvendig tid på å kjempe for å beholde et godt tilbud til barna. Vi som kommune må også bistå i større grad til effektivisering og forutsigbarhet i barnehagene. Selv i et teknologisamfunn klarer ikke Lier å ha et meldesystem for antall barn i barnehagene som gjør det mer forutsigbart både for kommunen, men i hvert fall for økonomisk for barnehagene. Derfor bør det være løpende opptak i kommunen.

Vi skal være stolt av barnehagene våre, uavhengig tilbyder, og da må vi stå opp for dem og bidra til trygge og gode forutsetninger.