Det er oppstått en helt ekstraordinær situasjon for flyktningene i Moria-leiren i Hellas etter brannen denne uka. Flere kommuner har ytret at de kan ta imot flere flyktninger enn de skarve 50 som regjeringen har bestemt at Norge skal ta imot. Nå er det på tide at også Lier kommune tar sin del av ansvaret.

Lier SV mener at Lier kommune bør ta sin del av ansvaret for å hjelpe flyktningene i Moria-leiren. Det har vi ment lenge! Men etter at koronaviruset har inntatt leiren og det har oppstått en helt ekstraordinærsituasjon som følge av brannen i leiren tidligere denne uka, mener Lier SV at ordføreren i Lier offentlig må gå ut og si at kommunen er villig til å hjelpe noen av de mest sårbare menneskene på denne kloden: Flyktningene i Moria-leiren. Regjeringen har sagt at den kan ta imot 50 flyktninger. Det er et usedvanlig lavt tall når vi vet at leiren har 13.000 flyktninger. Moria-leiren var i utgangspunktet beregnet for 3000 flyktninger.

Den greske øya Lesvos og Hellas har stått i frontlinjen for å ta imot flyktningene som er kommet over Middelhavet de senere årene. Når det nå er oppstått en ekstraordinær situasjon med korona og brann, mener Lier SV at det er på høy tid at Lier kommune er seg sitt ansvar bevisst og hjelper både flyktningene og Hellas.

I Vikens nabofylke, Vestfold og Telemark, har 21 av 23 kommuner sagt seg villig til å ta imot flyktningene, og gjerne flere enn de 50 som den norske regjeringen har sagt seg villig til å ta imot. Også mange andre kommuner, deriblant Stavanger og Oslo, har åpnet sine dører for flyktningene. Lier kommune er en kommune med gode ressurser som kan hjelpe flyktningene på en god måte. Vi vil derfor på det sterkeste oppfordre ordføreren til aktivt å jobbe for at Lier kommune skal ta imot flyktninger fra Moria-leiren. Og det bør skje raskt!

Lier SV mener at regjeringens tak på 50 flyktninger er et latterlig lavt tall å skulle ta imot for Norges del. Norge kan – hvis vi vil - ta imot flere 100 flyktninger. Som ett av verdens rikeste land, er dette fullt mulig. Siden situasjonen nå er så prekær som den er i Moria-leiren, har vi ikke tid til å vente på at andre EU-land skal agere. Norge må ta et eget ansvar og være et foregangsland i mottaket av flyktninger fra Moria-leiren. Og Lier kommune bør en naturlig vertskommune for mange av dem.

Tar du ballen, Gunn Cecilie?