Med denne pengegaven er Lierskogens kunstgressbane nærmere realisering

Sjekken på 400.000 kroner bidrar godt i finansieringen av kommunens første gummifrie kunstgressbane.