Lier fortsetter med strenge anbefalinger

Lier viderefører de strenge koronatiltakene for innbyggerne, med bakgrunn i tett tilknytning til Oslo.