Etter at vårt innspill til kommuneplanen ble presentert i Lierposten 8. juni 2017 har vi registrert diverse leserinnlegg og kommentarer.

Vi ønsker derfor å supplere og klargjøre.

Planen er en utbygging av Sørumåsen som en naturlig forlengelse av det eksisterende boligområdet, med avgrensning godt nedenfor vannskillet, som samtidig gir økt tilgjengelighet til naturområdet mot Kjekstadmarka.

Les også

Bevar Sørumåsen som rekreasjonsområde

Sørumåsen vil med sin sentrale beliggenhet bli et attraktivt og differensiert boligområde med et «grønt» bomiljø.

Det vil tiltrekke seg barnefamilier og yngre i større utstrekning enn «byområder» som Engersand, Fjordbyen og blokkene som bygges i Drammen sentrum.

Liers fremtidige innbyggere fortjener å få muligheten til å bosette seg i et boligområde med de kvaliteter som Sørumåsen vil få.

Det er planlagt én ny hovedatkomst (ikke flere) til hele området fra nytt kryss ved Lierkroa slik at den ikke vil berøre eksisterende boliger.

Det vektlegges at eksisterende boligområder ikke skal bli påført ulemper ved denne nye utviklingen.

Innspillet legger vekt på at den gamle, historiske jernbanetraseen skal opprettholdes som turvei og videreutvikles.

Les også

Vi trenger ikke flere gigantprosjekter

Det er i dag turstier gjennom området og disse benyttes som atkomst til friluftsområdene mot Kjekstadmarka og rundt Skapertjern.

Denne tilkomsten skal videreutvikles og gjøre rekreasjonsområdene lettere tilgjengelig for alle.

Vi mener at vårt innspill gir en unik mulighet for Grønne Lier til å lage en langsiktig og helhetlig plan for et fremtidsrettet boligområde for Liers innbyggere i mange år og samtidig reduserer presset på nedbygging av matjord.

Vi håper Liers politikere ønsker at Sørumåsen skal bli gjort tilgjengelig som et fremtidig boligområde.

Les også

Venstre ønsker å bevare Sørumåsen