Aller først en stor honnør til gjengen som har opparbeidet Fjordstien på østsiden av Holsfjorden!

Den er blitt et flott turalternativ, en fryd å ferdes på, spesielt i ettermiddagssol.

Stien starter ved terrasseblokkene, men burde ideelt sett hatt sitt utgangspunkt ved Svangstrand.

Det kan da vel ikke være helt umulig?

Rydd opp etter dere

Svangstrand er et flott opparbeidet område med muligheter for mange ulike aktiviteter.

All ære til Lier kommune for vedlikeholdet her!

Men ansvaret for vedlikehold ligger også hos brukerne av stranda, altså at hver især sørger for å rydde opp etter seg.

Forleden dag, kanskje etter en skoleavslutning, fløt det av ispinner og papirrask rundt et av bordene, – og det bare et par meter unna en av søppeldunkene.

Skjerp dere, isspisere!

 

Mangler informasjon

Svangstrand var endestasjonen for Lierbanen, i sin tid en viktig transportåre gjennom bygda og fortsatt en interessant del av lokalhistorien.

Her har kommunen ikke vært sitt ansvar bevisst.

Informasjonstavlene langs Baneveien mangler informasjon, og strekningen fra Brurbergveien mot Tronstad som for ca. 20 år siden ble åpnet med fortjent brask og bram, mangler fremkommelighet.

Den var i sin tid en flott vei for både syklister og tobeinte og ble mye brukt av elever ved Sylling skole som på den måten fikk et slags grunnkurs i en del av lokalhistorien.

 

Baneveien som turvei

Nå ser det ut til å være hovedsakelig hester som trafikkerer det ca. halvmeter brede tråkket.

Fra en krysser elva og tar seg opp til Gurandsrud er veien imidlertid en grønn idyll.

Her står det faktisk også en info-tavle med ...... ja, nettopp, informasjon.

Sykling er som kjent «in», og jeg oppfordrer derfor Lier kommune til å ruste opp og markedsføre Baneveien som turvei.

Hører du, ordfører?

Jeg vet du har sykkel!