Boomerang om politisk tillit

Tone Elisabeth Svendsen (Ap)

Tone Elisabeth Svendsen (Ap)

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Lokaldemokrati Når Høyres gruppeleder Falch Zapffe går høyt på banen, med påstander om at kommunestyrets gjentatte flertall mot nedbygging av landbruksjord på Torstad ved Egge i en nylig sluttbehandlet plansak svekker tilliten til det politiske system, er det grunn til å undres over hans evne til å se seg selv i dette perspektivet.

Meningen med valg og lokaldemokrati

Kommunestyret har både anledning og plikt til å se på alle saker med nye øyne og utøve sitt politiske skjønn etter egen overbevisning. Det kan bety at den endelige politiske vurderingen i saker som går over tid kan endres etter valg, både innad i partiene og for den enkelte representant.

Og det er jo hele meningen med valg og lokaldemokrati: at man skal utøve den politikk man er valgt på, og ikke slik Falch Zapffe gir uttrykk for, være bundet på hender og føtter, men kanskje mest i hodet, av tidligere uttalelser i saker.

Denne konkrete plansaken var forøvrig lurt inn på underlig vis av Høyre til ny sluttbehandling i kommunestyret, enda kommunestyret sa et klart nei til omreguleringen senest for noen måneder siden.

Høyre inngav med dette et uberettiget håp til grunneier, og utviste manglende respekt for kommunestyrets flertall i saken.

Zapffe svekker lokaldemokratiet

Den siste sluttbehandlingen i den aktuelle plansaken er en seier for lokaldemokratiet, fordi den viser at det er riktig og mulig å snu i løpet av en sak av betydning for arealdisponeringen i Lier.

Det er en seier for flertallet i kommunestyret som styrker, snarere enn svekker, tilliten til det politiske system.

Det ligger selvsagt noe under, for til Falch Zapffes store ergrelse vektlegger flertallet i det sittende kommunestyret av mange grunner, både nasjonale og lokale, jordvern høyere enn tidligere.

Betydelig større vektlegging av jordvern er en svært viktig opptakt til viktige saker i kommende kommuneplanprosess, noe som imidlertid ikke passer inn i Høyres nedbyggingsiver.

Når Falch Zapffe hevder at kommunestyret skal være bundet av tidligere uttalelser, og forsøkte å nulle ut fjorårets sluttbehandling i saken, er det slik at det er han som ved det svekker lokaldemokratiet og derigjennom tilliten til det politiske systemet.

Artikkeltags