2017 går mot slutten, og på trappene står et helt nytt år og venter. Og for et år det har vært.

2017 har vært hektisk i det politiske Lier, og i våre nabokommuner. Vi er godt i gang med arealplanleggingen for det nye sykehuset og for fjordbyen, også kalt St. Hallvards strand. Vi er i ferd med å legge grunnlaget for en helt ny kommuneplan. Vi har også vedtatt ny kvalitetsplan for skolen, og en helt ny energi- og klimaplan.

Ellers jobber vi videre med arbeidet rundt strategisk næringsplan, og snart åpner et lite gründerlokale i Lierbyen. Med fri bruk for alle. Og dette er bare noe av det vi holder på med i disse dager.

Felles for alle planene våre er at vi jobber for Grønne Lier, et godt sted å bo, leve og jobbe sentralt på østlandsområdet.

Noe av det varmeste

Femte desember var frivillighetens dag. Gratulerer!

Noe av det varmeste og mest inkluderende i Lier, er all den innsats som frivilligheten yter.

Alle de timene som blir utført som ren dugnad for fellesskapet er noe av det jeg, og flere med meg, er mest stolt av. Takk til deg som står på for fellesskapet!

Lier kommune er en av få kommuner som har en egen frivillighetspolitikk, og vi satser helt bevisst på frivillighetsarbeid i hele bygda vår.

Både fordi det er godt for dem som mottar hjelp og støtte, men minst like mye fordi det er viktig for den som gir av seg selv.

Aktiviteter i julen

Når julen står for døren og vi skal takke for et godt 2017, er det helt tydelig at Lier har et rikt aktivitetstilbud, mye takket være vårt gode samarbeid med lag og foreninger. Dette er noen av aktivitetene som bidrar til at alle kan ha noe å gjøre gjennom julen og være en del av et godt fellesskap:

Lier kommune kjører skiløyper både i marka og i bolignære områder, såframt snøforholdene tilsier det.

Ved Eiksetra, på Martinsløkka, har idrettslagene lagt et ekstra godt grunnlag for stabile forhold med sin kunstsnøproduksjon. Sjekk www.lier-ski.no eller www.skisporet.no for oppdatert info.

Husk mange fine julekonserter med noen av de gode korpsene eller sangkorene våre, for eksempel 16., 17., 18., 22. eller 28. desember. De fleste av disse konsertene holdes i en av våre flotte kirker.

Kiwanis inviterer til middag på selveste julaften. Tradisjonen tro arrangeres julaftenmiddag på Hallingstadtunet klokken 11.00-14.30. Arrangement og transport er gratis.

Og til deg som gjerne vil ha enda mer å gjøre gjennom julen: Gå gjerne en tur på biblioteket, besøk BUA for gratis lån av sports- og friluftsutstyr, ta i bruk skøytebanene, skileikanleggene eller gangveiene hvis været tillater det. I Lier kommune, tiårets friluftslivskommune, er det alltid nok frisk luft til oss alle.

God jul!