Renovasjonsfirmaet RenoNorden er konkurs. De har stått for avfallsinnhentingen i 130 norske kommuner.

For ikke lenge siden gikk et annet renovasjonsfirma konkurs; Veireno.

Det viser seg at det er stor risiko forbundet med å la private firmaer ha ansvar for renovasjonen i kommunene, for stor risiko til at vi kan fortsette å ha det på denne måten.

For kommunene som eier RfD, renovasjonsselskapet for Drammensregionen, har det kommet til en midlertidig løsning ved at avfallsinnhentingen overtas av et annet privat firma.

 

SV mener at dette ikke er en langsiktig løsning.

Vi vil at kommunen skal overta driften av renovasjonen.

Dette vil sikre oss stabilitet i avfallsinnhenting, det sikrer oss god styring og kontroll med tjenestene, det sikrer at kommunale midler brukes til direkte til drift og ikke til børs, det sikrer lønns- og arbeidsvilkårene til de ansatte, det vil bygge opp kompetansen vår på renovasjonsfeltet og det vil gi oss eierskap til avfallet og hvordan dette forvaltes med de miljøgevinster og økonomiske gevinster dette gir.

SV mener Lier kommune har alt å vinne på å ta tilbake utføringen av renovasjonstjenestene i kommunal regi, og tar derfor initiativ til å få dette politisk behandlet i høst.

Les også

RenoNorden-situasjonen bør føre til en debatt om privatisering av offentlige tjenester