Først vil jeg si at det er flott at Lierposten tar opp saker om eldreomsorg (leder 26. januar d.å.).

Så flott, tenkte jeg med én gang jeg leste at Skaar Omsorg AS er interessert i å kjøpe Frogner sykehjem for videre drift.

Tenk at man da slipper å sende pasienter og syke eldre rundt om i distriktet (og da tenker jeg på saken om Trygve Muggerud), men at man kan leie plasser på Frogner i stedet.

Og ikke å forglemme flere arbeidsplasser!

Dette må jo være flott for kommunen.

At de kan få 5 millioner kroner mer ved salg til boliger er ikke mye i forhold til å ta vare på eldre, og som sagt flere arbeidsplasser!

Det koster tid og penger med omregulering av eiendommen også.

Det er behov for flere sykehjemsplasser her i kommunen!

Boliger kan det bli i Vestsideveien 100! Har ikke lest eller hørt noe om denne eiendommen, hva den skal brukes til.

Og 5 millioner kroner - hva er det i forhold til et verdig liv og en verdig behandling av eldre mennesker i de siste leveårene?