Åpent brev til Bama – vil dere ta ansvar?

Fra Lierstranda til Tranby: Bama Industri vokser ut av lokalene på Lierstranda. Selskapet har derfor kjøpt  Kværnertomta på Tranby.

Fra Lierstranda til Tranby: Bama Industri vokser ut av lokalene på Lierstranda. Selskapet har derfor kjøpt Kværnertomta på Tranby. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Så er dagen kommet for å erkjenne at Bama kommer til å flytte fra Lierstranda til Høgda-tomta på Tranby.

Lokalbefolkningen her er dessverre sterkt bekymret for konsekvensene av Bamas etablering – det fryktes stor og omfattende utbygging, økt tungtransport og døgnkontinuerlig virksomhet.

Alt dette er nytt for Høgda-tomta, som ligger midt inne i et viktig turområde, der kulturminnene er mange og tett på.

Det er turområdet og dets unike kvaliteter vi ber Bama ta ansvar for.

Lier ble kåret til landets beste friluftskommune i 2015, og kommunen har stort fokus på å tilrettelegge friluftsområder, særlig i marka.

Men, enda viktigere for folkehelsen enn flotte anlegg langt inne i skogen, er gode turmuligheter i nærmiljøene – der folk bor!

Høgdabakkene, eller Kongeveien på Tranby er en slik viktig lokal turvei, som også er et viktig kulturminne.

Høgda-tomta er nærmeste nabo til Høgdabakkene/Kongeveien, og utviklingen på Høgda-tomta er derfor av stor betydning for denne turveien.

På tross av iherdig innsats for å få til nok avbøtende tiltak i reguleringsplanen for å dempe de negative effektene av utbygging på Høgda-tomta, ble det ikke vedtatt nok slike.

Vi ber derfor Bama, nå som bebyggelsen skal planlegges, ta et særlig ansvar for sin nærmeste nabo Høgdabakkene/Kongeveien.

Vi tror at den døgnkontinuerlige trafikken på tomta, også i helgene, som Bamas virksomhet vil innebære, vil kunne ødelegge natur-, kultur- og frilufts-opplevelsene på turveien og ved skansene, om ingenting gjøres.

Vi håper og tror på tilpasset og hensynsfull bebyggelse, tilpasset lysbruk på eiendommen, og full skjerming mot turveien av tilførselsveien, fra Joseph Kellers vei og helt inn til det nye bygget.

På den måten kan Bama innta en positiv og fremtidsrettet rolle i sitt nye nabolag på Tranby, til glede for sine nye naboer, turgåere fra Lier, og folk fra hele landet som kommer for å oppleve skansene der svenskene ble stanset i 1716.

Vi håper inderlig at Bama tar et større samfunnsansvar for turområdet på Tranby enn det Liers politiske flertall har klart!

Og ser fram til svar på vårt åpne brev!

Artikkeltags