Hjertet gjorde et lite hopp da dette bildet fra vår første sommer i Sørumlia dukket opp.

Å bo rett ved en trollskog med blåbærlyng var nesten for godt til å være sant.

Og det var det jo, for i fjor sommer ble området langs turstien fra gruveveien til Skapertjern snauhogd.

Ikke bare mistet vi trollskog og blåbærlyng, men området er dekket av gjørme og råtnende kvister.

Mange av oss unngår å bruke stien til det vokser til igjen.

Snauhogst vekker følelser

Heldigvis ordner naturen opp, men det vil ta noen somre til før nye grønne vekster dekker over råtnende kvister og hjulspor.

Trollskogen kommer nok ikke tilbake i løpet av min levetid.

Marka betyr mye for mange av oss, og snauhogst av vakre rekreasjonsområder vekker sterke følelser.

Rasering, hærverk, vandalisme, slagmark og krigssone er uttryk som går igjen når vi turgåere snakker om snauhogde turstier.

Dette skaper dessverre polariserte fronter mellom skogeiere og turgåere.

Jeg har fulgt diskusjoner mellom turgåere og skogeiere, og innsett at jeg som tredje generasjons bymenneske har noe å lære om hvordan ting fungerer i en mindre landbrukskommune.

 

Inntekt og arbeidsplasser

Mens jeg nyter fritid og rekreasjon i skogen, yter skogsarbeideren sitt lønnsarbeid der.

I en landbrukskommune som Lier utgjør skogbruket inntekt og arbeidsplasser.

Det er skogeier som eier skogen og har rett til å hente ut tømmeret.

Flere skogeiere har gått inn for frivillige vern av deler av skogen de eier, men jeg har forståelse for at mange skogeiere ikke har råd til å la tømmeret stå.

 

Vern av turstier mot hogst

Jeg skrev nylig et leserinnlegg i Lierposten der jeg gikk i mot planene om gigantutbygging i Sørummarka, og ba Lier kommune heller verne noen av de mest brukte turstiene mot hogst.

Det beste hadde vært om populære turstier og skogsområder ble fellesskapets eie ved at kommunen, fylkeskommunen eller staten kjøper ut skogeierne.

Selv har jeg meldt meg inn i lokallaget til Miljøpartiet og håper på grønne valgseire fremover.

Men siden både kommune og stat er høyrestyrt tviler jeg på at det er politisk vilje til å gå inn og avprivatisere deler av marka.

Les også

Bevar Sørumåsen som rekreasjonsområde

 

Ny facebookgruppe

Kanskje det derimot er folkelig vilje til å finne private løsninger som fungerer for både turgåere og skogeiere?

Først må vi finne ut om det er nok interesse og engasjement blant liungene for å få til noe.

Som et utgangspunkt har jeg laget facebookgruppa Vern av turstier i Lier.

Jeg håper dette blir en møteplass for konstruktive innspill og diskusjoner der både turgåere og skogeiere er velkomne.

Kronerulling?

Her kan vi for eksempel kartlegge de mest populære skogsområdene, turstiene eller strekninger av turstier, for så å høre med skogeierne om de er villige til å verne mot hogst.

Dersom skogeier ønsker økonomisk kompensasjon for tapte inntekter kan vi ha kronerulling.

Jeg er ihvertfall villig til å betale for å bevare naturskjønne rekreasjonsområder i Lier.

Håper vi møtes for konstruktiv diskusjon på facebook!