Like før sommerferien kunne vi lese i Lierposten at flere grunneiere hadde slått seg sammen for å kunne bygge 2000 boliger på 1500 mål i Sørumåsen, mellom Reistadlia og i høyden på oversiden av Sørumlia og Linneslia, nesten opp til Skapertjern.

Jeg skvatt litt da jeg leste om saken, og tilbakemeldinger fra medlemmer i Venstre, skribenter i Lierposten, venner og innbyggere jeg har truffet i valgkampen sier meg at disse planene vil bli vanskelig å gjennomføre.

Sørumåsen var mitt lekeparadis da jeg vokste opp i Linneslia på 80-tallet.

Mang en skranglete hytte kan jeg med stolthet si jeg har bygd oppi der, uten å spørre grunneier om lov.

Drammensfjorden var skitten og ikke egnet for bading på den tiden, så Skapertjern var vårt svømmebasseng i sommermånedene.

Teltturer, ski- og skøyteturer, sopp- og bærturer minnes jeg.

Det er lett å la seg rive med av følelser, men jeg skal likevel prøve å drøfte utbyggingsplanene på en saklig måte.

Lier kommune skal i årene framover bygge ut Gullaughalvøya og Fjordbyen på Lierstranda med flerfoldige tusen nye boliger.

Det er her Lier kommune først og fremst skal utvikle nye boligområder.

Når disse områdene er ferdig utbygd har Lier trolig doblet antall innbyggere, og det uten å slå seg sammen med Drammen.

Disse områdene utvikles i tråd med gjeldende boligpolitikk; byer og tettsteder må planlegges og bygges slik at behovet for å reise med bil reduseres.

(Leserbrevet fortsetter under bildet)

 

For at flest mulig skal kunne reise kollektivt, må kommuner, fylker og stat spille på lag slik at nye boligområder, butikker og arbeidsplasser plasseres nær kollektivknutepunkt og stasjoner.

Innkjøringen til boligområdet er planlagt inn fra ny rundkjøring ved Lierkroa.

Byer og tettsteder må planlegges og bygges slik at behovet for å reise med bil reduseres.

Bygges det 2000 boliger i Sørumåsen vil behovet for en ny skole i området dukke opp.

Hvilket område skal benyttes?

Lier stasjon er i dag i nærheten av det planlagte området, men denne vil om noen år bli erstattet av et stort kollektivknutepunkt på Lierstranda, hvor tog, buss og bane møtes og kollektivtrafikken flyter sømløst.

Vi i Venstre mener at alle skal ha tilgang til naturen, uansett hvor i Norge de bor.

Det skal være lav terskel for å kunne bruke nærmeste skog, vann eller fjell.

Å bevare de fine områdene, dyrene og plantene våre gjør ikke bare egne friluftsopplevelser bedre, men betyr også at vi kan la neste generasjon få like gode opplevelser.

Les også

Bevar Sørumåsen som rekreasjonsområde

I hele Lier, på begge sider fra Gullaug og Nøste og opp til Sylling blir åsene og skogen brukt til turer og trening, sommer som vinter.

Ved å bygge ned åssidene fratar vi befolkningen store rekreasjonsområder.

En voksende befolkning på Gullaug og Fjordbyen vil ønske nærhet til skog og friluftsområder.

Grønn by- og stedsutvikling handler ikke bare om bygninger og veier, men også om natur, landskap og jord.

Vi Lier-politikere har ikke bare ansvar for å legge til rette for boligutbygging, vi har også ansvar for at liunger skal trives.

Forsvinner de grønne åsene forsvinner mye av det vi kan kalle Grønne Lier.

Venstre mener det er statens og kommunenes ansvar å tilrettelegge for at vi kan leve grønnere liv.

Plasseringen av boliger, butikker og kontorarbeidsplasser legger føringer for hvor og hvordan folk reiser og beveger seg i hverdagen.

De fleste kommuner mangler imidlertid nødvendig kapasitet til grundig areal- og samfunnsplanlegging.

61 prosent av landets kommuner har et halvt årsverk eller mindre for å drive samfunnsplanlegging.

Venstre vil sikre økt plan- og arkitekturkompetanse i kommunene.

Venstre vil:

• at offentlige instanser alltid skal bygge i tråd med prinsippene for grønn by- og stedsutvikling.

• gi fylkeskommunene/de nye regionene i oppgave å utarbeide regionale planer i samarbeid med kommunene for samordning av statlige, regionale og lokale planer som sikrer en helhetlig by-, transport- og arealpolitikk.

• stille krav om at kollektivinvesteringer skal følges opp med forpliktelser om å bygge tett rundt kollektivknutepunkt.

Avslutningsvis vil jeg benytte anledningen til å minne Lier-innbyggerne om at arbeidet med ny kommuneplan er i gang.

Arealdelen blir en sentral del av denne planen, og Lier Venstre ønsker innbyggernes innspill direktesendt til oss, eller via kommunens geniale app; «Mitt Lier».

Les også

Vern av turstier i Lier