Når sakspapirene til kommunestyremøtet er rundt 800 sider, og sakslisten samtidig inneholder spesielt mange store og viktige saker,

når de tyngste og mest avgjørende sakene, som sluttbehandlingen av reguleringsplanene for Høgda (Kværner-tomten) og skogstomten Ringveien 2 på Tranby er lagt sist på agendaen,

når ordføreren begrenser taletiden fra tre til kun to minutter da vi omsider kommer til den første av disse mest utslagsgivende sakene; om Høgda, tomten som ligger midt i et av Liers høyest verneverdige og sårbare områder angående både naturmangfold og kulturminner,

når du har hodet fullt av det du mener er vesentlig for saken om BAMAs etablering på Høgda og ikke får mer taletid, selv om du ber innstendig om det,

når du føler at avstemmingen av denne avgjørende saken skjer noe tilfeldig,

når direkte påfølgende sak er skjebnen til den fine skogstomten Ringveien 2, som du har engasjert deg sterkt i, og har prøvd å få tilbakeført til LNF-område av en rekke natur- og miljøfaglige grunner, og fordi den er naboenes siste buffersone mot all tungindustrien fra pukkverk, asfaltverk og delvis også fra industriutbyggingen på Høgda.

Denne skogstomten med elgtrekket, bekkene, turstiene, skiløypen, gaupen og tre hundre år gammelt skanseverk; rekreasjonsområde og innfallsport til kongeveien,

når du føler ansvaret for skogstomtens skjebne hvile tungt på dine skuldre, når hjertet brenner, og du vet at du har kun to små minutter til å fortelle kommunestyret om nettopp denne tomtens fortreffelighet og betydning og at den må spares så langt råd er, noe du har prøvd å formidle på ulike måter flere ganger før, og du i ett og samme øyeblikk innser at uansett hva du sier nå, så har kommunestyret allerede bestemt seg.

Det er da du erkjenner at det er nytteløst, og ordene forsvinner.

Når du lurer på om det virkelig bare er dere to fra Miljøpartiet som har den samme «grønne» innsikten, som synes det er viktig å ta vare på gode boligmiljø og verdifull natur, eller om det er partipisken som råder,

når du lurer på om også kommuneadministrasjonen agerer politisk?

Når du lurer på hvem som «sitter bak og trekker i trådene»?

Når du ofte ser et fremherskende partipolitisk spill der det å vinne synes viktigere enn gode hensikter, og der målet helliger midlene,

når det er umulig for en Grønn politiker å identifisere seg med denne konkurransepolitikken, og du blir fortvilt og opprørt, og begynner å tvile på både deg selv, politikere og demokratiet,

når du lurer på om du orker å fortsette, og samtidig vet at du MÅ, i solidaritet med mennesker, dyr og natur.