Kjære leser. Jeg er glad for at du nettopp nå sitter og leser din lokalavis.

Enten du akkurat har bladd opp en side i papiravisa, klikket deg inn på en sak på pc-en, eller åpnet avis-appen på mobilen.

Lokalavisa er viktig.

Den står for nærhet, samhold og identitet i lokalmiljøet. Den holder deg oppdatert på sakene som betyr mest for ditt liv i det daglige.

Samtidig har lokalavisene en viktig rolle å spille i demokratiet. Vi trenger medier som kjenner nærmiljøene, og som kan følge lokalpolitikken og det lokale næringslivet tett.

Undersøkelser viser at lokalavisene er sentrale i å sørge for at lokaldemokratiet i kommunene fungerer. Det gjør også lokalavisene til selve fundamentet i det norske mediemangfoldet.

Derfor gjør regjeringen en tydelig prioritering i budsjettet for neste år. Vi ønsker å sikre denne demokratiske bærebjelken.

Nå er det ikke alle som har behov for å få papiravisa på døra om morgenen lenger. Kanskje har du som leser helt andre behov – for raske oppdateringer, for lyd og bilde, og for tilgjengelighet.

Vi vil fortsatt ha innholdet lokalavisene leverer, men mange av oss vil bruke lokalavisa vår på en annen måte. Dette er ingen enkel omstilling for små redaksjoner med få ressurser.

Derfor oppretter regjeringen en ny ordning som kan bidra med støtte til innovasjonsprosjekter. Slik kan vi bidra til at din lokalavis kan utvikle seg i takt med dine ønsker og behov.

Dette er bare noen første skritt. Nå arbeider vi videre med en stortingsmelding om mediestøtten, basert på rådene vi fikk fra Mediemangfoldsutvalget tidligere i år. Utredningen skal være et sentralt kunnskapsgrunnlag for utformingen av fremtidens mediepolitikk.

Vi har om lag 240 aviser i Norge i dag, og antallet har holdt seg stabilt lenge.

Selv om pressestøtten har en del av æren for dette, har mye forandret seg siden produksjonstilskuddet til nyhets- og aktualitetsmedier ble opprettet på 60-tallet.

Ordningen skal legge til rette for et mangfold av aviser. Likevel er det slik at over halvparten av potten går til de fem største avisene.

Derfor er det på tide at vi tar en grundig gjennomgang av hvordan vi bruker og fordeler de om lag 300 millionene som går til denne ordningen.

Regjeringen ser et behov for å legge om den direkte pressestøtten, slik vi allerede har lagt om og modernisert andre ordninger på medieområdet. For eksempel innførte regjeringen i fjor et fritak for moms for elektroniske nyhets- og aktualitetsmedier.

Det er et tiltak som kommer alle aviser til gode, ikke bare noen utvalgte.

Gjennom denne likebehandlingen i momssystemet fjernet vi hindringer for nødvendig omstilling, og momsfritaket gir en indirekte støtte som kan være av stor viktighet.

Regjeringen vil sikre at dine skattepenger brukes på riktig måte, og at mediestøtten bidrar til at din lokalavis klarer seg gjennom den digitale omstillingen.

Slik at du kan dele og se dine barn eller barnebarn score mål for det lokale fotballaget, bli informert om konsekvensene av beslutningene i kommunestyret for din hverdag, eller finne ut hvilke kultur- og fritidstilbud du kan delta i denne uka.

Regjeringen skal bidra til at din lokalavis kan fortsette å utvikle den gode lokale journalistikken som er viktig for deg og ditt nærmiljø.

God lesing!

Les også

Et angrep på lokalavisene