Jeg har lyst til å spørre Lier kommune, som er en del av Buskerudbyen, om Brakar er en del av løsningen når man ønsker å redusere andelen som reiser med bil med minimum 10 prosent fram mot 2023?

Eller er Brakar en av utfordringene for å nå målene?

En av grunnene til at man har offentlig transport er at man ønsker å redusere utslippene, og her har Brakar blant annet investert betydelig i mer miljøvennlige busser.

Hybridbussene støyer merkbart mindre og bruker mindre drivstoff enn eldre busser.

Det har gjort det enda triveligere å ferdes i Drammen.

 

Det som er mindre hyggelig er at for veldig mange fungerer ikke tilbudet til Brakar godt nok til å kunne erstatte privatbilen.

Flere bussruter korresponderer så dårlig at man velger privatbilen.

I tillegg til nevnte utfordring med overganger, er tilbudet i Lier nesten fraværende flere steder.

Ett hederlig unntak er rute 71, som har hyppige avganger og mange reisende, mens det ellers i kommunen er en stor utfordring å reise kollektivt.

Tilbudet på rute 73 er omtrent fraværende, og skal man til kommunesenteret i Lierbyen så bruker man 38 minutter på å reise noen få kilometer.

Kan for moro skyld nevne at man bruker 10–12 minutter med sykkel fra Reistad til Lierbyen.

På det meste går det buss én gang i timen, og siste buss fra Bragernes til Reistad/Lierskogen på hverdager kjører kl. 19.23 fra Bragernes.

Skal man jobbe overtid så rekker man ikke å få servert overtidsmaten før man må ta bussen hjem ...

Som et minstekrav burde rute 73 klare å korrespondere med toget som går til og fra Lier stasjon, men det gjør den ikke slik det er i dag.

Jeg har på rute 73 ved flere anledninger opplevd at bussen ikke kommer, noe som gjør at jeg bruker privatbilen i stedet.

 

Rute 73 har så dårlig tilbud at få gidder å bruke bussen på denne strekningen.

På flere av avgangene på rute 73 i helgene må man bestille taxi for buss to timer før avgang, fordi bussen ikke går ordinært, men Drammen Taxi kjører for Brakar.

Slikt gjør at man setter seg i bilen i stedet, hvis man vil kjøre en tur til familie, venner eller ta en impulstur til Drammen for å nyte god mat og drikke på en uterestaurant.

Når Brakar i tillegg ikke klarer å opplyse om slike vesentlige detaljer på nettet eller i Brakar-appen, så finner man ikke ut dette før man står på bussholdeplassen.

Da er det for sent når bussen kjører kun 3 (!) ganger på lørdag og søndag. Igjen blir det til at man velger bilen.

Jeg har ved flere anledninger påpekt dette overfor Brakar, men får ikke tilbakemelding fra dem, ei heller gjør de noe med dette.

Kundebehandlingen hos Brakar kundeservice er dessverre ikke god nok, og man får ikke følelsen av å bli tatt på alvor.

Rett og slett dårlig kundebehandling.

 

For at flere skal etablere gode vaner før den storstilte utbyggingen på blant annet Gullaug og Lierstranda, må kollektivtilbudet bedres.

Jeg har forståelse for at det handler om penger for Brakar sin del, men en god start er at bussene korresponderer og at tilstrekkelig informasjon er tilgjengelig.

Brakar må bli flinkere til å få bussene til å korresponderer bedre – ikke bare på rutetabellen, men også i realiteten. Dessuten må Brakar bli flinkere på informasjon.

Reisetiden kan også med fordel reduseres.

Det tar i mange tilfeller unødvendig lang tid å reise relativt korte strekninger i Lier- og Drammens-området.

Ett eksempel er å reise fra Reistad til Slemmestad. Det tar én time og 5 minutter, mens man med bil bruker 20 minutter. Bussen bruker tre ganger så lang tid!

Jeg har selv brukt 2,5 timer fra Ingeniør Rybergsvei på Åssiden til Reistad da det var sommerruter. 2,5 timer på 14 km er utrolig dårlig!

I og med at Buskerudbypakke 2 ikke lenger eksisterer i sin opprinnelige form, frykter jeg at busstilbudet blir – om mulig – enda dårligere.

Hva slags påvirkning kan kommunen ha på kollektivtilbudet?

Hvis man gjør det attraktivt å reise med buss, vil flere være villige til å parkere den dyre privatbilen.

Men det må være et tilbud som fungerer og som man kan stole på.

Les også

Kollektivtilbudet i Lier må forbedres