Åpent brev til politikerne i Lier angående avfallsdeponi

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Lyngås-planeneSkjæggerud borettslag ble bygget på 1970-tallet. Vi har hatt RV 282 som nabo i alle år på godt og vondt.

De som husker minnes den tiden Lier kommune fikk kompensasjonsmidler for bommen på Kjellstad.

Borettslaget og andre grunneiere fikk den gang presset igjennom støyskjerm når ny gang og sykkelvei ble bygget langs RV 282.

Siden den gang har trafikken økt så kraftig at det er ikke lett lenger å merke at vi har en støyskjerm.

247 tonn hver dag

Vi grenser til RV 282 der hvor veien flater ut før Bjørkesvingen. Det betyr at tungt lastede biler har «fullt pådrag» når de kommer til toppen.

Her ligger det småhusbebyggelse på begge sider av veien.

Kommunen har tillatt massetransport på RV 282 som toppet seg sist sommer med en formidabel mengde støy fra lastebiler.

Nå skal politikerne vurdere Stena Recycling sin søknad om etablering.

De skal transportere opptil 90.000 tonn farlig avfall som skal bruke veinettet i Lier i 364 dager i året 24/7.

Det blir 247 tonn hver dag.

Det er slik jeg tolker kapitelet driftstider i søknaden.

Disse 247 tonn skal så fraktes med opptil 100 lastebiler. Skal 70 lastebiler kjøre på RV 282 blir det nesten 4 biler pr. time.

Det kommer i tillegg til all annen trafikk og massetransport.

Økt trafikk

Jeg må minne politikerne på at etter Ragn-Sells nyetablering så har også trafikken økt.

Dette mottaket er også for andre kommuner i distriktet som bruker RV 282. Vil understreke at Ragn-Sells anlegg er et gode for oss alle, men det er for privatavfall primært.

Det er ikke lett å forstå motivet for å tillate en slik etablering i Lier kommune.

Typen drift er i skarp motsetning til begrepet «Grønne Lier».

Ønsker svar

Jeg undres på om noen kan svare på for eksempel forurensing av grunn?

Forurensing av grunnvann?

Tilsig fra Lyngås til lavereliggende områder med matproduksjon?

Risikofaktorer ved ulykker med transport av farlig avfall?

Er det foretatt støyberegninger?

Hva er de eksisterende støytall?

Velg kamp

Nå har beboerne på Hennummarka sin kamp med Kværnertomta. Etablering av Cater på Liertoppen vil også føre til økt trafikk på RV 282.

Vi leser om ulykker og mye trafikk på Joseph Kellers vei.

Nå må kanskje politikerne velge hvilken kamp de skal føre.

Støy er også en form for miljøforurensning.

Bør våre lokale politikere stille større krav til de som har ansvar for RV 282 for det er vel ikke bare Lier kommune?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags