"Her vil han bygge idretts- og friluftspark for 24 mill.", sto det skrevet forrige uke med svære typer i denne avisa.

"… og det skal ikke koste Lier kommune ei krone ..."

Jeg holdt på å sette kaffen i halsen da jeg leste om innspillet til revisjon av kommuneplanens arealdel.

Forslaget innebærer å dumpe masser og planere naturgitt landskap for å anlegge en kjempepark i Tomineborgdalen helt opp til Flåtan.

Det er jo helt forferdelig! Dette må kommunen selvfølgelig si nei til.

«Utilgjengelig for folk flest», ja vel, men tilgjengelig for den som kan og vil.

Det er spennende å oppdage naturlig natur og tenke seg til hvordan dalen ble skapt.

Tilgrensende beboere har stillhet i hagen og Noahs Ark Miljøbarnehage har Tomineborgdalen som fristed for naturlig lek og undring.

De har dessuten sitt leirsted der allmenn vei slutter. Derfra kan de gå på oppdagelsesferd, og vi får være i fred med oss selv.

Selv har jeg tatt meg fram i busk- og krattskogen inniblant grovere og svært grove lauvtrær med stående og liggende ved innimellom.

Naturlig natur, bortenfor allmenn vei og bebyggelse, en oase slik den fremstår i dag.

Uvurderlig i nåtid og fremtid er den, som andre grønne lunger i lokalsamfunnene. De er sjeldne i våre dager.

Før lekte barn på naturens premisser. I dag skal alt tilrettelegges og organiseres. Det er ikke sunt. Vi fratar våre barn muligheten til undring og fantasi. Eventyrskogen er viktig for våre barn.

Og ikke å forglemme; her i denne grønne lungen lever det dyr og fugler som også trenger hjem. Her er et rikt fugleliv, ekorn og rådyr.

La Tomineborgdalen leve videre i fred som den er!

"Se, i ødemarkene, i skogens ensomhet, med syn av de store vidder, fjernt fra den forvirrende larm, er det personligheter formes, de som vår tid så sårt trenger." – Fridtjof Nansen (1861–1930)