«Planlegger gigantutbygging i Sørumåsen».

Overskriften traff meg som et slag i magen, og siden jeg leste dette under dyna, forkjølet med lett feber, lurte jeg på om det var virkelig eller bare en vond feberfantasi.

Utbygger sier at de ikke regner med å møte så mye motstand mot dette prosjektet.

Vel, det stjal nattesøvnen min og har gitt meg en vedvarende klump i magen, så nå som feberen er borte er jeg klar for å yte motstand.

Trenger vi flere gigantprosjekter nå?

Jeg har ikke bodd mange år i Lier, men har rukket å forelske meg i denne naturskjønne dalen med herlig klima og trivelige mennesker.

Nå står Lier foran en rekke forandringer.

Bygd skal bli til by, ihvertfall Ytre Lier og her på Gullaug.

Det planlegges å bygge ut for 10.000 mennesker på Gullaugodden og 20.000 i Fjordbyen.

Det i seg selv er mer enn en fordobling av innbyggerantall.

Trenger vi flere gigantprosjekter nå?

Bør ikke Lier verne om varemerket «grønne Lier»?

Rasering av Sørumåsen som rekreasjonsområde

Grunneierne legger opp til en gigantutbygging av Sørumåsen, og legger mesteparten av prosjektet inn i markagrensa.

Jeg mener vi heller må bevare Sørumåsen med den gamle jernbanelinja og stinettet opp mot Skapertjern som rekreasjonsområde for Ytre Lier, som bymark for de nye fjordbyene.

Jeg forstår fristelsen til å bygge boliger i Sørumåsen, men her er det ikke snakk om et lite boligfelt i harmoni med omgivelsene.

Her er det snakk om massiv boligutbyggelse som vil endre områdets karakter totalt.

Et gigantprosjekt med 2000 boliger; helt ned til den gamle jernbanelinja og nesten helt opp til skapertjern, fra Reistadlia til gamle Gullaug stasjon.

En så massiv utbygging vil medføre en total rasering av Sørumåsen som rekreasjonsområde, og det vil også få stor innvirkning på oss som allerede bor her på grunn av all infrastruktur som må på plass.

Mange år, kanskje tiår, med utbyggelse, trafikkstøy, økt trafikkbelasning, tilfartsveier, butikker, barnehager, kanskje til og med en ny skole.

Varemerket «grønne Lier»

Jeg håper dere folkevalgte tenker dere godt om før dere flytter på markagrensa.

Siden dette er en høyrestyrt kommune skal jeg argumentere ut i fra et markedsperspektiv.

Tenk over hvilken verdier og hvilket varemerke Lier skal stå for.

Dersom varemerket «grønne Lier» skal videreutvikles må utviklingen av fjordbyene holde følge.

Bevar det grønne landskapet med matjord og skogskledde åser.

Istedetfor å gjøre Sørumåsen til en boligmaskin, kan Sørumåsen utvikles som bymark for de nye fjordbyene og et mål i seg selv.

Hva med å for eksempel øke tilgjengeligheten til den gamle jernbanelinja med en forlengelse av kyststiene til fjordbyene?

Den nye kyststien, den gamle jernbanelinja og stinettet opp mot skapertjern kan bli et turistmål i seg selv.

Den gamle jernbanelinja er allerede et turistmål som trekker til seg turglade folk fra hele regionen, ja jeg har til og med møtt på turister fra utlandet.

Vern om særpreget til den gamle jernbanelinja

Den gamle jernbanelinja må vernes som den perlen og kulturminnet den er, og ikke omringes av boliger og kryssende tilbringerveier.

Det som gjør den gamlejernbanelinja på Gullaug og Sørumåsen til en perle er at den utgjør et skille mellom kultur og natur.

Å skue utover den blåglitrende fjorden, den lysende byen og den frodige grønne dalen på den ene siden, og på den andre siden ha skogslandskapet og bergformasjonene i Sørumåsen tronende over seg.

I fremtiden vil kanskje hus og boligblokker ruve over den gamle jernbanelinja.

Da blir magien borte.

Da reduseres den gamle jernbanelinja til en vanlig gangvei gjennom et boligfelt, slik det har blitt gjennom bebyggelsen på Reistadlia.

Dersom Sørumåsen bebygges i det massive omfanget som blir skissert av grunneierne, vil hele særpreget til den gamle jernbanelinja gå tapt.

Vern heller noen av de fineste skogslandskapene mot hogst

Lier er en kommune med aktivt skogbruk og grunneier har rett til å drive hogst og hente ut tømmer.

Heldigvis er det opp til de folkevalgte om de skal få lov til å hogge ned marka vår for å bygge boliger.

Jeg håper dere som er folkevalgte setter en stopper for denne gigantutbyggingen, og heller går inn for å verne noen av de fineste stiene og skogslandskapene mot hogst.

Sørumåsen er et vakkert rekreasjonsområde med variert stinett, trolske trær og blåbærlyng, bekker og mose, ruvende majestiske grantrær og frodig løvskog.

Bare se på illustrasjonsbildet, tatt fra yttergrensa til gigantprosjektet.

Dette trolske skogslandskapet risikerer å bli omgjort til en hageplen eller grunnmur.

Stien opp fra den gamle jernbanelinja ved gruveveien var en trolsk naturskog, til grunneier i fjor snauhogde området.

Det har ikke bare etterlatt åpne skjemmende sår i landskapet langs den gamle jernbanelinja, men også gjørme, råtne kvister, tildekte bekker, knekte trær og svære hjulspor.

Jeg har forståelse for at grunneier vil hente ut tømmeret, men når det blir gjort på en så skjemmende måte, mener jeg vi må gå inn for å verne noe av den gjenværende naturskogen rundt stiene der folk ferdes.

Skogslandskapet som omgir den gamle jernbanelinja må vernes som naturskog, ikke hogges ned og erstattes av boliger.

Sats på natur og landskap i Lier

Grunneierne ser kanskje på skog som tømmer, på natur som økonomi.

Mange av oss ser derimot på skog og natur som en verdi i seg selv.

For grunneierne er kanskje skogslandskapet langs den gamle jernbanelinja en potensiell tømmerstokk, plankemateriale til boligene de vil bygge der.

Penger i lommeboka.

For mange av oss er det derimot et magisk skogslandskap med fargespill, liv og lyder.

Et mål i seg selv.

En verdi i seg selv.

Jeg håper våre folkevalgte vil satse på naturen og landskapet i Lier, og videreutvikle merkevaren «grønne Lier».

En gigantutbygging i Sørumåsen vil være verdiskapning for lommeboka til grunneier, men en verditapning for turglade liunger.

Rekreasjonsområdene våre vil være tapt for alltid.

Her i naturskjønne Lier bør vi heller snakke om verdibevaring.

Vi har allerede store verdier i naturen og omgivelsene våre.

Vi trenger ikke alltid å skape noe nytt, men heller bevare og videreutvikle det vi har.