Grønne Liers konflikt mellom næring, friluftsliv og idrett på Gjellebekk har funnet en løsning.

Lier trenger næring og Lier trenger friluftsliv og idrettsanlegg. Det har lenge vært klart at det i behandlingen av ny kommunedelplan er en konflikt mellom markagrensa og ønske om nye industriområder.

I området mellom eksisterende industri og motocrossbanen helt ned mot riksveien, ønsker vi å bygge et sårt tiltrengt helårs ski- og skiskytteranlegg.

Nå er det kommet et nytt vel gjennomarbeidet forslag for næringsareal utenfor markagrensa på bordet: Sagvollskogen, en nedjustert og kraftig bearbeidet utgave av et tidligere forkastet forslag til industriområde på Kjenner Øst.

I Sagvollskogen er både nabohensyn og gode veiløsninger for Lierskogen med.

Skianlegget vil gi unge lokale utøvere et sårt tiltrengt anlegg for trening og konkurranser. Traseene blir tilrettelagt for flere brukergrupper, så som rullestol- / kjelke-pigging.

Brukerne vil kunne trene i trygge omgivelser ute av trafikken for å bli trygge på rulleski.

Skiskyttere slipper å reise helt til Simostranda eller Holmenkollen for ordentlige treningsforhold og sammen med motocross-senteret blir det et unikt samlingssted fra ungdom fra ulike miljø.

Nå er det opp til Grønne Liers politikere å gjøre et godt håndverk i denne saken slik at markagrensa bevares.

Vi har godt tilrettelagte alternativ for næringsutvikling utenfor marka og god plass til et sårt tiltrengt ski- og skiskytteranlegg for regionen. Samtidig bevares marka for kommende generasjoner.