(Drammens Tidende)

LIER: – Lier kommune legger ned avdelingen Hundremeterskogen ved Hallingstad skole etter bekymringer for elevenes læring over lang tid. Det skriver kommunen i en pressemelding onsdag kveld.

Hundremeterskogen er en tilrettelagt avdeling for elever med særskilte behov.

– Vi har iverksatt flere tiltak ved Hundremeterskogen gjennom det siste året, men tiltakene har ikke hatt ønsket virkning. Elevene får ikke det læringstilbudet de trenger og har krav på, sier Kari-Ann Dale, kommunalsjef for oppvekst.

Store utfordringer

Dale sier i pressemeldingen at det også har vært store utfordringer rundt arbeidsmiljøet ved avdelingen.

– Derfor er det nå tatt en beslutning om å legge ned Hundremeterskogen, sier hun.

Avdelingen Hundremeterskogen ligger ved Hallingstad skole, men har vært administrativt underlagt Tranby skole fra 1. januar 2021.

Kommunen opplyser at en prosjektgruppe har sett på strukturen ved forsterkede enheter i lierskolen, og spesielt Hundremeterskogen. Gruppa har bestått av ledelsen ved Hennummarka og Tranby skoler, kommunalsjef for oppvekst, hovedtillitsvalgte i Utdanningsforbundet og Fagforbundet, leder for PPT-tjenesten i Lier kommune samt to eksterne konsulenter.

– Prosjektgruppen har konkludert med at nedleggelse av Hundremeterskogen, og overføring av elevene til miljøverkstedene ved Hennummarka og Tranby skole, er den beste løsningen for å gi elevene et godt pedagogisk tilbud, sier Anette Fossnes, rektor ved Hundremeterskogen og Tranby skole.

Gradvis overføring

Ifølge kommunen skal elevene ved avdelingen gradvis bli overført til miljøverkstedene ved Hennummarka og Tranby skole.

– Overføringen av elevene fra Hundremeterskogen skal skje i samspill og tett dialog med foreldre og foresatte, heter det i pressemeldingen.

Kommunen skriver også at elevene vil få tilbud om et ekstra år i grunnskolen for å kompensere for et mangelfullt tilbud.

Onsdag 14. april var det foreldremøte der de ble orientert om endringen.

Saken oppdateres.