Gå til sidens hovedinnhold

Legger ned Hundremeterskogen etter lang tids bekymringer

Lier kommune legger ned avdelingen Hundremeterskogen ved Hallingstad skole etter bekymringer for elevenes læring over lang tid.

Det melder Lier kommune i en pressemelding onsdag kveld.

Hundremetersskogen er en tilrettelagt avdeling for elever med særskilte behov. Elevene overføres gradvis til miljøverkstedene ved Hennummarka og Tranby skoler.

Utfordringer med arbeidsmiljø

Drammens Tidende fortalte første gang om problemene ved Hundremeterskogen før jul i fjor. Da ble avdelingen for elever med spesielle behov på Hallingstad skole stengt med en halvtimes varsel. Grunnen ble oppgitt å være altfor lav bemanning, noe som skoleledelsen og Lier kommunen fryktet ville gå ut over elevenes sikkerhet.

I en ny artikkel kom det fram at konflikter skal ha preget avdelingen i en lengre periode. Blant annet et varsel om en ansatt som skal ha vært ruset på jobb. Avdelingen ble underlagt Tranby skole.

Avdelingen ligger ved Hallingstad skole, men har vært administrativt underlagt Tranby skole fra 1. januar 2021.

– Vi har iverksatt flere tiltak ved Hundremeterskogen gjennom det siste året, men tiltakene har ikke hatt ønsket virkning. Elevene får ikke det læringstilbudet de trenger og har krav på. I tillegg har det vært store utfordringer rundt arbeidsmiljøet på avdelingen. Derfor er det nå tatt en beslutning om å legge ned Hundremeterskogen, sier Kari-Ann Dale, kommunalsjef for oppvekst.

Onsdag 14. april var det foreldremøte der de ble orientert om endringen.

Overføres til Hennummarka og Tranby

En prosjektgruppe har jobbet med å se på strukturen ved forsterkede enheter i lierskolen, og spesielt Hundremeterskogen. Prosjektgruppen har bestått av ledelsen ved Hennummarka og Tranby skoler, kommunalsjef for oppvekst, hovedtillitsvalgte i Utdanningsforbundet og Fagforbundet, leder for PPT-tjenesten i Lier kommune samt to eksterne konsulenter.

– Prosjektgruppen har konkludert med at nedleggelse av Hundremeterskogen, og overføring av elevene til miljøverkstedene ved Hennummarka og Tranby skole, er den beste løsningen for å gi elevene et godt pedagogisk tilbud, sier Anette Fossnes, rektor ved Hundremeterskogen og Tranby skole.

Frem mot sommeren blir elevene gradvis overført fra Hundremeterskogen til miljøverkstedene ved de to nevnte skolene.

– Miljøverkstedene er etablerte tilrettelagte avdelinger med høy faglig kvalitet. Her får elevene både den inkludering og det pedagogiske tilbudet de skal ha, sier Anette Fossnes.

Overføringen av elevene fra Hundremeterskogen skal skje i samspill og tett dialog med foreldre og foresatte. Elevene vil få tilbud om et ekstra år i grunnskolen for å kompensere for et mangelfullt tilbud.

– Vi skal bruke god tid på overføringen og tilvenning for elevene, sier Kari-Ann Dale.

Skal granskes

Revisjonsfirmaet Deloitte har fått i oppgave å foreta en uavhengig gransking av både Hundremeterskogen og Fosshagen. Rapporten legges fram for kommunestyret tidligst i juni i år.

Kontrollutvalget ba om – og fikk innvilget – en ekstra ramme på en halv million kroner for å kunne gjennomføre granskingen.

Kommentarer til denne saken