Derfor tyder alt på at Høyre når målsettingen om en bred allianse