– Det er et politisk ansvar å konkludere med hvilke tøffe valg man tør å ta