– Det kan bidra til at det stilles spørsmål ved planens troverdighet