En pakke for oss - en pakke for deg?

Pål A. Næss er redaktør i Lierposten

Pål A. Næss er redaktør i Lierposten

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

LederDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Liungene lar seg ikke engasjere av Buskerudby-prosjektet.

Bare dét er et tankekors for et prosjekt som har vært debattert og løftet fram i det offentlige rom siden etableringen i januar 2010.

Kanskje noen våkner av de nye løftene om 45 prosent økning i bussavgangene i regionen? Pris, tid og antall avganger er viktige insentiver for å få flere til å ta bussen.

Eller kanskje man vekkes av lovnader om 300 kilometer med nye sykkelveier i regionen. Ikke nevneverdig mye i en stor region, men begge målsettingene har i hvert fall en ambisjon om at tilbudet skal bli bedre, som igjen – forhåpentligvis – skal bidra til at vi alle blir litt flinkere.

Og det vi skal bli flinkere til er altså å la bilen stå. Selv om det er brukt mange ord og begreper på Buskerudbyens visjoner og mål, handler prosjektet nemlig primært om én ting: Å få færre til å kjøre bil.

Så er det store spørsmålet om de nevnte tiltakene er nok til å nå den ambisiøse målsettingen om nullvekst i biltrafikken, og visjonen om at "Buskerudbyen skal utvikles til en bære- og konkurransedyktig byregion av betydelig nasjonal interesse".

For denne Buskerudbypakken 2 skal fortsatt tilbake til det politiske miljø, et miljø som vraket den forrige bypakken så det singlet i glass.

At denne vrakingen i ettertid er blitt begrunnet med at "kravet om statlig fullfinansiering av nytt løp i E134 Strømsåstunnelen og fornyelse av Rv282 Holmenbrua ble ikke innfridd i Nasjonal Transportplan 2018–2029", er mest politisk-retorisk grep for å slippe unna et forklaringsproblem.

Det var den interne motstanden mot byinterne bomsnitt i Drammen som startet prosessen med å vrake en totalpakke som var vedtatt i samtlige kommuner tilsluttet Buskerudbyen.

Det var den prosessen som var bakgrunn for at Høyres Søren Falch Zapffe refset Drammenspolitikerne, og mente de "ikke evnet å se utenfor Bragernes Torg".

Utfordringene vil stå i kø når Buskerudbyen atter en gang skal forsøke enes om en pakke. Det er dessverre mye som tyder på at de utfordringene vil handle om helt andre temaer enn deg og meg, busser, biler og sykkelstier.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken