Gå til sidens hovedinnhold

Ledelsen i Lier kommune uttaler seg villedende om kommunes økonomi

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Lierposten kan 26.02.2021 forteller om tidenes overskudd i Lier kommune. Her heter det at overskuddet er på 112 millioner kroner. Dette fremgår av et intervju med kommunedirektøren (tidligere rådmann).

Det vi får høre mindre om er det faktum at uten det nevnte overskuddet ved aksjesalg i Eidos AS (selskapet som har betydelige eierinteresser på Lierstranda / Fjordbyen), ville Lier kommune hatt et driftsunderskudd på hele 1,8 millioner. Dersom det korrigeres for avviklingsoppgjøret for VIVA IKS (engangshendelse) og overføring av selvkostfondet (engangshendelse), så ville kommunens driftsoverskudd vært enda større.

Det er i det nevnte intervjuet med kommunens ledelse ikke oppmerksomhet mot Lier kommunes meget betydelige gjeld. Lier kommune hadde pr. 31. august 2020 en gjeld på 2.353,6 millioner. Dette er en økning på over 314 millioner fra 31. august 2019 – en økning på ca. 26 millioner i hver måned. Men at «sparekontoen» har økt til 251 millioner, klarer Lier kommunes ledelse å få greit fram i intervjuet.

Denne type ekstraordinære inntekter – overskudd som følge av aksjesalg – som her presenteres av kommunes ledelse, bør brukes til alt annet enn morsomme og spennende formål. Eksempler på nyttige bruksområder er etter Lier Frp sin oppfatning: nedbetaling av gjeld og styrking av eldreomsorgen og grunnskolen.

Det disse ekstraordinære inntektene for all del ikke må brukes til er fortsatt hemningsløs bosetting av flyktninger eller enda flere «luksusfelle»-prosjekter for å promotere skiløperen og drammenseren Thorleif Haug (konkretisert til formannskaps-sak 19/2021 – Markering av 100-årsjubileet for første vinterolympiade 1924-2024). Lier kommune ved ordføreren har dessverre allerede i 2019 inngått en intensjonsavtale om å gjøre den kjente alpinsport-byen Chamonix til vennskapsby.

I tillegg til koronapandemien, så er det to saker som har dominert mediebildet de siste ukene; uverdig og elendig drift på Fosshagen sykehjem og graverende opplysninger om spesialavdelingen 100-meterskogen på Hallingstad skole. Disse to sakene skulle illustrere at Lier kommune har nok av nyttige og presserende formål å bruke overskuddet for 2020 på. Særlig når en vet at det nevnte overskuddet er et engangsfenomen.

Kommentarer til denne saken