Gå til sidens hovedinnhold

Landet trenger Industri- og Næringspartiet (INP)

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Med basis fra fagforeningsmiljøet innen Olje & Gass ble Industri- og Næringspartiet stiftet februar 2020. Det siste året har vi vært i en oppbyggingsfase og er nå den raskest voksende politiske nykommer med over 2400 medlemmer, og vi vil stille liste til stortingsvalget i alle fylker.

Det politiske grunnlag

Vårt politiske grunnlag er tradisjonelle velferdsverdier fra norsk arbeiderbevegelse og det gode norske næringsliv med den «norske modell». Mye politisk drivkraft kommer likevel nå fra den frustrasjon mange tidligere Høyre- og Arbeiderpartivelgere føler i dag, når de gamle politiske verdier knyttet til nasjonal oppbygging og selvstendighet, norsk industri og bygging av arbeidsplasser, i større og større grad nedprioriteres av dagens politikere.

Slik politikerne har stelt seg, mener vi det nasjonale handlingsrommet for styring av norsk energiproduksjon er svekket, tusenvis av EU-direktiv og ACER tillater ikke folkevalgt styring til fordel for egen befolkning. Den aktuelle sak om dagens strømpriser utenfor kontroll, og vindmøllenes ødeleggelse av norsk natur, er veldig gode, men triste, eksempler på dette.

Billig tilgang til energi har i alle år vært norsk næringslivs store fordel. Den har politikernes eksportkabler sølt bort ved å integrere Norges kraftproduksjon i EUs system for å gjøre vårt land til Europas kraft-koloni.

Utvikle – ikke avvikle

Industri og næringspartiet vil derfor utvikle og ikke avvikle Norge. Partiet vil også drive konsekvenspolitikk og ikke symbolpolitikk. Derfor avviser vi å bruke 25 milliarder til å elektrifisere nordsjøplattformene med kabler fra land, når tiltaket ikke medfører mindre CO₂ utslipp, men heller forflytter det til Europa og fører til høyere energipriser her hjemme.

Avviklingen vi kjemper mot er hetsen mot vårt næringsfundament i olje- og gassnæringen, bygget på teorier om klimaendringer vi kan gjøre lite med. Og som i stor grad er drevet av stormaktspolitikk og finanskapitalens interesser både internasjonalt og hos norske klimaprofitører.

Industri -og Næringspartiet vil her være konsekvensorientert, og vi konstaterer at Norges utslipp av menneskeskapte «klimagasser» kun er betydningsløse 1,2 promille. De dominerende land som India. Russland og fram for alt Kina er ikke bundet av den Parisavtalen om utslippsreduksjoner fram til 2030 som nå skal koste vårt velferdssamfunn milliarder på milliarder.

Dette er ingen dugnad når nye kullkraftverk i Kina hver måned vasker bort alle de klimatiltak som EUs og Norges andel står for, og Norge ikke har egen atmosfære

Stopp symbolpolitikken

Industri- og Næringspartiet vil heller stimulere bærekraftig fornybar energi med solkraft på hustakene, elbiler i byene og varmepumper i husene. Men vi avviser den ekstreme symbolpolitikken som medfører forbud mot dieselbiler med tilhørende avgifts- og bompengetyranni, reduksjon av husdyrhold, milliardutgifter til meningsløse elektriske ferjer, CO₂ fangst og lagring, havvind og energikrevende hydrogenproduksjon.

Dette er alle subsidierte «næringer» som ikke har internasjonal, fremtidig bærekraft for arbeidsplassene i landet når subsidier faller bort. Alle milliarder dette koster, vil vi heller bruke på tannhelse, skole og eldre samt styrking av norske arbeidsplasser i et realpolitisk, og realøkonomisk perspektiv.

Industri- og Næringspartiet vil derfor på en ansvarlig måte, og med nødvendig tid, demontere bindingen til EU, EØS ACER og Parisavtalen, og ta Norge tilbake til norsk folkevalgt kontroll.

Av andre viktige saker for Industri- og Næringspartiet er en fornyet satsing på et sterkt nasjonalt forsvar innenfor NATOs ramme. Levedyktige distrikter er viktig og vi vil sikre kystbefolkningen bedre kvoteordninger for ilandføring av råstoff til norsk fiskeforedling. Miljøpolitikk uten forfeilede klimatiltak er også vårt varemerke. Vindmøller i norsk natur skal bort!

Mange andre saker om skatt, innvandring og skole, eldreomsorg, kultur og velferdspolitikk finner man greit beskrevet i partiprogrammet som kan hentes på www.inpartiet.no. Her ligger INP plassert mellom Høyre og Arbeiderpartiet i det politiske sentrum av norsk politikk.

Lier kommune

Industri -og Næringspartiet INP etablerer nå et lokallag i Lier kommune, slik det også har skjedd i Drammen. Det er nasjonale problemstillinger som bestemmer at vi er på banen, og ikke spesiell misnøye med Lier kommune som den kvalitetskommune dette er.

Her skal vi sammen med våre partivenner i Drammen likevel gi positive bidrag til den fornyelse en nykommer i det politiske bildet alltid kan gi. Det er nå etablert et interimsstyre med undertegnede som leder. Vi håper nå de som støtter programmet vil melde seg inn (www.inpartiet.no eller mail til lier@vikeninp.no). Stiftelsesmøte vil avholdes når situasjonen tillater det, og vårt kommunalpolitiske program vil da bli utformet slik medlemmene ønsker. Velkommen til INP i Lier.

Kommentarer til denne saken