Dette synet møtte Runa på turstien: – En grevling tror jeg ikke det er

Diskusjonen har gått på sosiale medier om hva dyrekadaveret egentlig er; hund, katt eller grevling. Viltnemnda mener de har svaret, men det er ingen av de tre nevnte dyrene.