Hund måtte avlives etter ørneangrep: - Sjelden at det skjer

– I løpet av de 10 siste årene har vi opplevd tre-fire tilfeller hvor kongeørn har tatt hund, sier Espen Marker ved Statens naturoppsyn.