Det er Eiksetra-driver Kari Flåten som inviterer til aktiviteter både ute og inne. Turboklubben er et tilbud rettet mot yngre barn og de må ha med følge.

Det er plass til 20 barn hver gang. Turboklubben arrangeres i regi av Den Norske Turistforening (DNT). De melder selv at tilbudet er populært året rundt, men det er plass til flere deltakere. De som ønsker å delta, må melde seg på via DNTs nettsider.

Ulike aktiviteter

Aktivitetene har variert fra karneval til aking, hesteridning, matlaging på bål, påskeverksted, lek i tarzanløypa, natursti og insektkveld.

Torsdag var det igjen duket for Turboklubb. Da var barna samlet i gapahuken nedenfor Eiksetra. Her lagde de grønnsaksuppe over bålet, lekte i tarzanløypa og gikk naturstien.

De to siste gangene før jul, som er 10. november og 8. desember, blir det tur langs Garsjø med mat på bål, juleverksted og aking.

Trenger frivillige

Turboklubb-navnet gjenspeiler Barnas Turlags maskot, Turbo, som er en blå fjellrev. Og apropos Barnas Turlag – som er turistforeningens tilbud for barnefamilier. Per nå ligger Barnas Turlag brakk i Lier. Årsaken er at det for tiden er mangel på frivillige.

Onsdag kveld, 19. oktober, inviterer DNT Drammen og omegn til «Bli kjent»-møte om Barnas turlag i turistforeningens lokaler i gågata i Drammen.

– Her kan du bli kjent med hva Barnas Turlag gjør av aktiviteter og turer, og hvordan du kan bli med å bidra om du har lyst til det, melder DNT.