Som politikere skal vi tenke på alle som både bor i og benytter Lier. Skal man skape et levende sentrum må det være felles for alle, som virksomhetsleder for stedsutvikling, Thorgeir Bjerknes sa da han la fram planen for områderegulering for politikere. Det må selvfølgelig være felles for de som allerede bor i Lierbyen, men også for alle andre som bor rundt i Lier – og trenger vi parkeringsplasser.

Vi må slutte å late som om vi er en storby med kollektivtilbud hvert kvarter. Realiteten er at mange i Lier har svært dårlige kollektivtilbud, eller ikke i det hele tatt etter at skolebussen har kjørt barna hjem for dagen. Noen partier har i en årrekke gjort et forsøk på å fremstille bilen som den store stygge ulven som skal skattlegges, avgiftsbelegges og begrenses med bombenger i alle tenkelige retninger. Lier har klart seg uten bommer og det skal vi fortsette med, og vi skal respektere at vi har innbygget som er helt eller delvis avhengig av bilen. Mange av disse benytter kollektivtilbud til jobb og skole, men er avhengig av andre løsninger til barnas fritidsaktiviteter eller for å håndtere inn til familien. Da er bilen ofte det eneste alternativet.

Man kan drømme om et bilfritt samfunn, men nå er bilistene jaget, først fra bensinbiler til dieselbiler, og så til elbiler og hybridbiler. Og nå virker det som det nye er at man helst ikke skal kjøre i det hele tatt? Dette fungerer muligens i Oslo eller andre store byer med godt utbygd kollektivtilbud, men selv Drammen sliter med sentrumsutvikling grunnet dette «hatet» mot bilen og en massiv fjerning av parkeringsplasser.

La oss gjøre Lierbyen til et sted der alle i Lier er velkomne, også de som er avhengig av bilen og de som ønsker å handle. La oss gjøre Lierbyen til et sted der folk kan trives og møtes uansett hvor i kommunen de bor. Møtesteder, spisesteder og butikker skal være velkomne, men de trenger kunder for å overleve, og flere enn bare de som bor i Lierbyen, selv med utbyggingen.

Vi har sett resultatet av mangel på parkeringsplasser flere steder i landet hvor sentrum dør sakte, men sikkert. Vi har hatt diskusjonen rundt parkering på Egge skole som skapte reaksjoner og debatt, ja sågar MDG stemte for Frp sitt forslag om å øke parkeringsplassene. Trafikksikkerheten rundt Høvik skole er utfordrende og det pekes på for lite parkeringsplasser som en av grunnene til kaos når elever skal slippes av eller hentes. Dette skaper farlige situasjoner og biler parkert på kryss og tvers.

La oss være inkluderende og finne løsninger for alle innbyggere i Lier, det vil kunne være med på å skape det Lierbyen alle ønsker seg. At Høyre ved Helene Justad også tar til orde for å ta hensyn til beboere utenfor Lierbyen er positivt og viser at det er muligheter for å finne de gode løsningene på borgerlig side.

Det etterlyses også fortgang for flere ønskede prosjekter for Lierbyen, hvor bibliotek på gateplan vil bli en viktig satsing for å skape et enda bedre bibliotek og møteplass. Dette, sammen med et tydelig krav om at et nytt seniorsenter er viktig å få på plass, er det mulighet for i områdereguleringen. Viktigheten av å beholde Frivilligsentralen på gateplan må også være med videre i planleggingen. Det må også handle om å skape liv i sentrum – ikke bare boliger.

Lier kommune skal være grønne Lier for alle innbyggere også i fremtiden, men da må vi tørre å differensiere på hva som er svært viktig, og hva som er symbolpolitikk og skadelig for utviklingen. Fremskrittspartiet har ofte stått alene om å mene at bilen er et nødvendig gode for alle som bor slik at vi har behov for bilen. Hvorfor prøver noen politikere å straffe oss for å bo og leve i hele Lier, slik det er et politisk ønske om fra posisjonen i kommunen? Frp ønsker utbygging og utvikling i hele Lier, men da må vi også være realister og ikke trekke nisselua ned over hodet og late som om vi er en storby.