(Drammens Tidende)

LIER: I desember skrev Drammens Tidende om at det var gjort et stort funn av kvikkleire i et sentralt område i Lier, nærmere bestemt Stoppen-Hasselbakken/Lian-Nøste-Høvik. Det er nemlig planer om å bygge idrettshall og tennishall ved Stoppen idrettspark, tidligere Lier stadion.

Da Lier kommune ønsket å legge til rette for bygging av idrettshall og tennishall ble Norconsult engasjert for å utføre grunnundersøkelser og vurdere om tomten var egnet til utbygging. I Norconsults rapport fra november 2022 kunne de bekrefte at det ble funnet kvikkleire i idrettsparken.

Beredskapssjef i Lier kommune, Morten Egeberg kunne i desember fortelle at kvikkleiresonen var etablert på 1.850 mål.

LES OGSÅ: Kjørerampe var ikke festet: – Urovekkende

Avdekket avvik

Nå har Lier kommune sendt ut pressemelding om at det etter en lovpålagt, uavhengig kvalitetssikring av rapporten om kvikkleirefunn i området, er avdekket avvik i rapporten fra Norconsult. Kommunen skriver at avvikene må avklares, og at de faktiske forholdene i området skal sjekkes ut.

Lier kommune forklarer i sin pressemelding at Norconsults rapport per dags dato ikke er godkjent. Hvilken betydning dette får for innbyggerne i området og for byggeprosjekter på Stoppen kan ikke kommunen si noe om før den endelige rapporten er mottatt.

Informasjonsmøte for innbyggerne i området var satt til 31. januar, men er utsatt inntil videre. Lier kommune kommer tilbake med mer informasjon så fort godkjent rapport foreligger.

LES OGSÅ: Skulle bygge nytt – nå er alt satt på vent: – Trist, og ikke ønskelig

LES OGSÅ: Kutter 265 årsverk: – Hanekleiva har vært en stor investering