Åpent brev til Gevelt

PRESENTERTE PROBLEMENE: Helge Jagland (i midten) var blant naboene som tok ordet under befaringen på Kværnertomta 2. september. Nå har nabolagsgruppa sendt brev til grunneier Gevelt.

PRESENTERTE PROBLEMENE: Helge Jagland (i midten) var blant naboene som tok ordet under befaringen på Kværnertomta 2. september. Nå har nabolagsgruppa sendt brev til grunneier Gevelt. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

KVÆRNER-TOMTA I oppslag i Lierposten har du sagt at du må begynne å kjøre ut stein fra Kværnertomta ned Joseph Kellers vei.

Du legger ansvaret for dette på Nabolagsgruppen Nedre Hennummarka. Du prøver altså sjøl å fraskrive deg ansvaret for den ulempe du påfører beboerne på Tranby.

Vi aksepterer ikke å bli fremstilt som syndebukker for dine handlinger. Du får ta ansvar selv for dine valg og handlinger.

Det er ingen ting som tvinger deg til å kjøre steinen ut Joseph Kellers vei.

Fylkesmannens vedtak

Saken er denne: Fylkesmannen har gjort et endelig vedtak om at du ikke kan drive pukkverksdrift på Kværnertomta lengre.

Knusing av stein skal kun være til bruk på tomta og ikke for utkjøring, har Fylkesmannen bestemt. Han skrev videre at vedtaket er endelig og ikke kan påklages.

Det er dette du ikke liker.

Nabolagsgruppen forholder seg til vedtaket, og det bør du også gjøre.

Du har prøvd å få med Nabolagsgruppen på å få omgjort fylkesmannens vedtak, slik at du igjen kan sette i gang svært støyende pukkverksarbeid og knusing av stein for utkjøring.

Din motytelse for å få oss med på dette, skal være at utkjøring av pukk skal skje via Gjellebekk og ut gjennom Lierskogen.

Pukk skal visstnok bare leveres mot Asker sies det, og utkjøring skal bare skje ved bruk av biler som går under E18.

Vi hadde møte med deg, ordfører og plansjefen om dette og vi fortalte deg vårt standpunkt i denne saken. Straffen for ikke å gå med på dette blir at utkjøring av sprengstein som skal mot Drammen, skal skje med semitrailere som ikke går under E18.

Utkjøring må derfor skje ned Joseph Kellers vei.

Ett pukkverk holder

Ja, slik prøver du å true deg fram til å få lov til å starte opp igjen med pukkverksdriften.

Vi har ett pukkverk i vår nærhet. Det får holde. Vi trenger ikke ett til.

Nabolagsgruppen kan ikke og vil ikke være med på den type hestehandel med deg. Ved å gi tillatelse til knusing av stein for utkjøring, får vi både støy fra knuseverket og fra transporten.

Dessuten synes ikke vi det er bedre at Lierskogen blir belastet med transporten.

Du kan på selvstendig grunnlag ta hensyn til nabolaget. Du kan stille bindende krav til transportørene om at de bruker biler som går under E18 ved utkjøring av steinen.

Du kan inngå forpliktende avtaler med transportørene om at de ikke kjører ned Joseph Kellers vei.

Det er du som kan klare å styre trafikken.

Det er ditt valg, og du trenger ikke nabolagsgruppens medvirkning til det.

Ingen hast

Svært mange semitrailere går under E18. Det ser vi med selvsyn hver dag. Vi aksepterer ikke at det alltid skal være hensynet til høyden på lastebilene som skal bestemme alt av trafikkmønster på Tranby, til stor ulempe og plage for beboerne.

Nå er det på tide at dette snus rundt. Nå får hensynet til beboerne komme først, så får trafikkmønsteret og bruk av lastebiler tilpasse seg det.

Et siste punkt: Det er bygge- og deleforbud på eiendommen din, og det blir ikke opphevet før reguleringsplanen er ferdig, som blant annet ser på trafikksituasjonen.

Det kan derfor ikke være noen hast å få tømt tomta for stein nå.

For oss fremstår derfor trusselen om å kjøre stein ut Joseph Kellers vei som en barnslig handling fordi en ikke får det som en vil. Nemlig opphevelse av Fylkesmannens vedtak om nei til fortsatt pukkverksdrift.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken