Vi skal være innbyggernes ombudskvinner- og menn

Janicke Karin Solheim

Janicke Karin Solheim

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Politikerne skal i første rekke være innbyggernes ombudskvinner og -menn, og ivareta allmennhetens interesser. Det ser dessverre ut til at mange politikere i Lier har glemt nettopp dette.

Håpet på tilslutning

Det er nemlig grenser for hva innbyggere og natur på Tranby tåler av belastninger.

Derfor håpet vi på kommunestyrets tilslutning til en sak med sikte på å bevare naturområdet Ringveien 2 som LNF-område.

Det fikk vi dessverre ikke.

Dette til tross for mange svært gode grunner for bevaring, først og fremst hensynet til innbyggerne i nærområdene, men også en rekke natur- og miljøfaglige forhold tilsier verning av tomten.

Det samme gjør historisk materiale.

Ringveien 2 er nabotomten til den omstridte Kværner-tomten på Tranby-Høgda. Dette gjelder altså de samme innbyggerne som har blitt så sterkt belastet både fra utviklingen på Kværner-tomten og arbeidene på Franzefoss pukkverk og asfaltverket.

Derfor trenger de i høyeste grad den buffersonen skogstomten utgjør mellom dem og all industrien.

Det er til overmål nok næringsutbygging i dette området, så tett opp til boligområdene og verneverdig kultur og natur.

Glemmer fakta

Det gir derfor grunnlag for noen refleksjoner over behandlingen i Kommunestyret den 22. november, da bare to representanter fra Venstre stemte med oss.

Når Høyres gruppeleder i KS uttaler at; «(…) det har ikke på noe tidspunkt vært motstand mot at dette området skulle disponeres til næring», glemmer han tilsynelatende flere fakta.

Når han i tillegg sier at Kværner-tomten og Ringveien 2 «ikke har noe med hverandre å gjøre», snakker han mot bedre vitende.

I Formannskapet 19. november 2015, da saken om Kværner-tomten; Tranby – Høgda, ble behandlet, ble følgende omforente forslag vedtatt: «3. Eiendommen Ringveien 2 søkes omregulert til boligformål.»

Dette nettopp fordi Formannskapet så hele området samlet, og ønsket en mer skånsom bearbeidelse og utbygging av Ringveien 2 enn det som skjer ved næringsutbygging.

Saken angående omregulering til boligformål kom deretter opp i Planutvalget 10. mai i år, men ble nedstemt.

På bakgrunn av opplysningene som fremkom i plandokumentene angående Ringveien 2, ba så MDG om en melding i Kommunestyret vedrørende muligheten for å tilbakeføre eiendommen til LNF-formål (landbruk, natur, fritid.)

Da meldingen ble fremlagt i Kommunestyret, ba vi om en sak med sikte på verning av tomten.

Dette har altså vært en lengre prosess, påbegynt for over et år siden, og ikke «useriøst og uforutsigbart» fordi «man plutselig skulle ønske å omregulere» slik Høyres gruppeleder fremstiller det.

Dessuten ba vi om sak på bakgrunn av solid dokumentasjon, utelukkende hentet fra kommunens egne dokumenter.

Hva med innbyggerne?

Vi minner samtidig om at Plan- og bygningsloven § 30-2 første ledd, gir kommunestyret hjemmel til å forby tiltak som kan medføre særskilt ulempe for boligstrøk, selv om tiltaket er i samsvar med gjeldene arealplan.

Når Høyre henviser til «kommunens troverdighet som planmyndighet», lurer vi derfor på hvem han mener kommunen skal være troverdig for.

Det gjelder tydeligvis kun næringsutbyggere.

Hva med innbyggerne?

Hva med naboene til pukkverket, asfaltverket, Kværner-tomten og Ringveien 2?

Disse naboene har nemlig i utgangspunktet blitt forespeilt at arbeidet på pukkverket skulle foregå i noen få år.

I stedet har pukkverket stadig fått nye konsesjoner til utvidet drift, og det til tross for at de flere ganger har gått utover det de har hatt rettighet til, og til tross for at de heller ikke har fulgt opp kommunens gjentatte krav for å unngå forurensning.

I tillegg har Asfaltverket, i tilknytning til Franzefoss Pukk, fått tillatelse til å øke produksjonen fra 150 000 tonn til hele 210 000 tonn årlig, og også fått et foreløpig løfte om å kunne øke produksjonen ytterligere til 300 000 tonn! – dersom utbedring av Joseph Kellersvei / Gjellebekkveien, gang- og sykkelvei og ny forstørret kulvert under E 18 kommer på plass!

Hvem kunne på noe tidspunkt forestille seg at Asfaltverket skulle få tillatelse til å doble produksjonen?

Og hvem kunne tenke seg at vandalismen som har foregått på Kværner-tomten skulle skje, midt i de mest verneverdige områdene i Lier både hva kultur og natur angår?

Hvem skulle kunne tro at det nettopp her skulle søkes om hele 80 prosent utnyttelse, med de enorme naturinngrepene og de skadelige konsekvensene det innebærer?

Hvem skulle tro at dette kunne settes i gang mer enn et år FØR reguleringsplanen var utarbeidet, med nødvendig konsekvensutredning, forholdsregler og avbøtende tiltak for tomtebearbeidelsen?

Hvem kunne forestille seg at naboene skulle måtte kjempe en innbitt kamp for å unngå ytterligere et nytt pukkverk på Kværner-tomten?

Siste skanse mot industri

Og nå Ringveien 2, som ligger enda nærmere de samme naboene, og som i dag fungerer som deres siste skanse mot industri, støy og støv.

Hvordan kunne de tenke seg at også dette området, som de har benyttet som friluftsområde, og der det ellers har vært drevet skogbruk, skulle få andre og tilvarende planer for næringsutbygging som på Kværner-tomten?

Hva med disse naboenes behov for forutsigbarhet og trygghet, og tillit til at kommunens planmyndighet og politikere arbeider til beste for innbyggerne?

Denne gangen kan ikke politikerne si at de har «sovet i timen», som de gjorde angående Kværner-tomten, for nå har de opplysninger nok til å vite hva de gjør.

Denne gangen har de mulighet til å tenke både langsiktig og helhetlig, og spare både innbyggere og natur, til beste for hele Liersamfunnet.

Men det advarer altså Høyres gruppeleder mot, da «dette har vært en integrert del av kommuneplanprosessen som ble startet i 2007».

Med andre ord, skal det ifølge ham ikke være mulig å være ny politiker og ha andre meninger, eller se på en sak eller plan med nye øyne, selv ikke når vi har nye opplysninger som i høyeste grad tilsier dette.

Frp deler Høyres oppfatning, og det ser det ut til at AP også gjør, men gruppelederen brukte partipisken da Ringveien 2 skulle avgjøres i Kommunestyret.

Hva Senterpartiet, Krf og SV tenker vites ikke, for det hørte vi ingenting om, men de tenker i hvert fall ikke på innbyggerne i Larsehagan og Svenskerud, og heller ikke på natur- eller miljøvern.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken