Bama tar ansvar

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Planprosessen for Kværnertomta på Tranby har etter vår oppfatning vært svært grundig, og forholdt seg til en rekke nasjonale lover, forskrifter og retningslinjer.

Arbeidet har blant annet hatt som formål å utnytte arealet til næringsvirksomhet, samtidig som hensynet til nærområdene ivaretas.

Bama tar ansvar

Fabrikken vår på Tranby vil derfor bygges etter moderne standarder for blant annet utnyttelse, høyde, og parkering.

Og såkalt «avbøtende tiltak» skal gjennomføres mot økt trafikk gjennom opparbeidelse av gang- og sykkelvei, utbedring av krysset Joseph Kellers vei – Gjellebekkveien, og ny underkjørsel og undergang under E18.

Hensyn til kulturminner, naturmiljø, sårbare arter, avrenning og friluftsliv er også nøye gjennomgått.

I sum sikrer reguleringsplanen at Bamas utbygging blir så skånsom for omgivelsene som mulig. I tillegg vil vi selvsagt ta hensyn til omgivelsene når det gjelder trafikk, støy og lys. Bama ønsker å være til minst mulig sjenanse for omgivelsene.

20 nye år

Etableringen av Bama Industri i Lier i 1996 var ikke tilfeldig. Den gang som nå gir lokaliseringen tilgang på ferske råvarer med høy kvalitet.

I den norske høste-sesongen, er mer enn 90 prosent av råvarene til fabrikken dyrket innen en times kjøreavstand.

I Lier har vi nærhet til noen av Norges beste produsenter. Det gir gevinster for miljø og kvalitet, og bidrar til å videreutvikle et av Norges aller beste produsentmiljøer for salater og grønnsaker.

Og ikke minst gir det oss tilgang på kompetansen til våre dyktige ansatte som er bosatt i Lier og omegn.

Det er fremtidsrettet av kommunen å legge til rette for næringsutvikling i et område som bidrar til miljøriktig, rask og effektiv logistikk av sunne og ferske produkter til markedet. Vi opplever også at mange som bor på Tranby er positive til Bamas etablering, og trafikktiltakene som utføres.

Bama Industri og selskapets eiere ønsker sterkt å fortsette virksomheten i Lier også de neste 20 årene, og vi ser fram til godt naboskap i årene som kommer.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags