Kultursjefen om Eiksetras framtid: – Jeg tenker vi starter litt fra scratch

Samtalene er alt i gang om hvordan Eiksetra best skal driftes framover.