Gå til sidens hovedinnhold

Kulturrådet om nedskjæringer: - Et sted går grensen

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

For et par uker siden skrev redaktøren i Lierposten om et rekordstort overskudd i Lier kommune 2018, likevel er det lagt opp til nøkternhet for 2019, ja i kulturbudsjettet er det lagt opp til en reduksjon på én million kroner.

Kulturrådet sendte derfor ut en epost til våre medlemmer for vi mener at en million for kulturlivet er utrolig mye. Her snus det i det daglige på hver eneste krone slik at innbyggerne skal få et godt og variert kulturtilbud.

Kutt i tjenester til det lokale kulturlivet kommer til å bli vondt både for innbyggerne, for alle de frivillige og for administrasjonen. Det er mange flinke folk som stiller opp i tide og utide, og gjør mye ekstra fordi de er engasjerte.

Lier Kulturråd er nå redd disse kuttene vil drepe det flotte engasjementet vi har i kommunen. Handlingsplanen er litt uklar på hvor man faktisk skal kutte en million, men det er innenfor Kulturskole, Kultur eller bibliotek.

Når det gjelder kulturskolen, så har det de siste årene vært en positiv trend med økning i medlemstallene for korps i Norge, også i Lier. I korps samles unge på tvers av kjønn og alder. Musikantene lærer å spille instrument, de vokser med oppgavene, får ansvar, mulighet for å være tillitsvalgt og man lærer organisering. Alle får være med og man presterer i lag og blir en del av et trygt fellesskap.

Medlemstallene i skolekorpsene varierer fra år til år, men de senere år har korpsene i Lier sett at medlemstallene stadig øker. Kulturskolen melder at det er færre som slutter eller sier fra seg plassen på kulturskoleundervisningen. Når korpsene får nye medlemmer blir derfor etterspørselen etter undervisningstilbud større enn budsjettrammen.

Skolekorpsene har en samarbeidsavtale med Lier kommune, korpsavtalen. Denne avtalen gir garanti for korpsene for å kjøpe undervisning av Lier kommune til sine medlemmer for subsidiert pris, dog i forhold til kommunens ramme.

Det er svært viktig at denne rammen ikke kuttes, da vil korpsenes fremtidige medlemmer kanskje ikke få et kulturskoletilbud. Skolekorpsene blir da tilbudt å kjøpe tjenester til full pris, men det har de ikke råd til.

Kulturskolen gir musikantene kvalifisert individuell undervisning i det enkelte instrument med notelære, slik at korpsøvelsene kan benyttes til samspillsøvinger. Mestringsfølelsen ved oppstart for de nye musikantene er avgjørende for å fortsette, og vi ser at undervisningen ved kulturskolen gir tidlig en god mestringsfølelse.

Dette gjenspeiler seg også i samspillsøvelsene med korpsene, og det blir tidlig god musikk av dette. Det er også viktig å huske på at ikke alle barn og ungdom liker eller har lyst til å drive med idrett, men at de kan få andre fritidstilbud, av godt kvalifiserte lærere, er veldig flott.

Kulturrådet kunne ønske at kulturskolen kunne komme med et tilsvarende tilbud i forhold til andre grupper, for eksempel drama. Kultur kan også være svært positivt i ungdomsmiljøer, som forebygging. Her gjøres det allerede mye godt arbeide.

Nylig ble det også avholdt den første Frivilligbørsen i Lier, det ble laget over 120 avtaler, de fleste mellom frivillige lag og foreninger. Det er flott at kommunen arrangerte dette, og det kostet, både penger og mye jobb, å få dette til. Samtidig er det viktig at kommunen er «på banen» og legger til rette, slik at frivilligheten, lag og foreninger får et så godt vekstgrunnlag som mulig.

Det er også viktig å ivareta de svakeste, de som kanskje ikke har midler og muligheter til å bli med på eget initativ. Så la oss ikke «spare oss til fant», men bruk noe av overskuddet, av skattepengene, på fremtiden: på kultur.

Kommentarer til denne saken