– Det ble stupmørkt, jeg kjente ikke igjen meg selv, og jeg ble sint på alt og alle

For Siri Wego fra Sørumlia står håpet sentralt – i livet, så vel som i kunsten.