BØSETRA: Mange skiløpere har gått over Bøsetra med utgangspunkt fra parkeringsplassen ved Kraft til servering på Solli.

Turen i Ukas Kulturminnepost til Bøsetra blir ca 3,3 km - vi merker langs blåmerket vei/sti fra Kraft via Gulliksrud og Brenna.

Dette er første gang Ukas Kulturminnepost kommer til Bøsetra.

Kulturminnet Bøsetra var seter i tidligere tider seter under Bø-gårdene, men i tiden ca. 1730 - ca. 1900 var den husmannsplass.

Lier-kartet fra 1844 viser derfor hus på Bøsetra.

Siste husmann het Carl Normand og kom fra Sverige.