Gir bort 300.000

Av
Artikkelen er over 8 år gammel

Nå skal overskuddet fra Jordbæreventyret fordeles.

DEL

25. juni 2011 arrangerte flere hundre frivillige i Sylling festivalen Jordbæreventyret, den fjerde i rekken siden oppstarten i 2008.

Overskuddet for festivalen ble på vel 450.000 kroner – inkludert kveldsarrangementet Jordbærfesten.

I overkant av 150.000 kroner ble direkte tildelt lag og foreninger som deltok med salg av mat og drikke.

Nå skal ytterligere 300.000 kroner av overskuddet deles ut til kulturelle, idrettslige og andre veldedige eller allmennyttige formål i Sylling.

HVEM KAN SØKE?

Alle lokale personer, grupper og lag kan søke om midler.
- Søknader knyttet til nyskapende og utviklende aktiviteter er spesielt velkommen, sier avtroppende festivalleder Trond L. Hellum.

Et eget utvalg, som representerer et bredt lag av lokalbefolkningen, er nedsatt for å behandle søknadene. Utvalget ledes av tidligere ordfører Ulla M. Nævestad.

– Ved vurdering av innkommende søknader vil utvalget legge vekt på at midlene bidrar til å utløse tjenester og tilbud som skaper engasjement og trivsel i lokalsamfunnet. I tillegg vil det bli lagt vekt på at midlene fordeles slik at de i sum stimulerer til å virke til fordel for alle aldersgrupper, heter det i en pressemelding fra festivalledelsen.

Med denne utdelingen har Jordbæreventyret bidratt til å sprøyte inn i overkant av 1,1 millioner til ulike lag, foreninger og aktive kulturutøvere i det lille lokalsamfunnet i Sylling i løpet av festivalens fire første leveår.

– Ambisjonsnivået for festivalen er nådd før planen, og jeg vil takke hele Syllings befolkning og øvrige samarbeidspartnere og støttespillere for et fantastisk engasjement og bidrag, sier styreleder og initiativtaker til festivalen, Trond L. Hellum, som nå altså trer ut av sin rolle og overlater roret til ny leder.
– Det har vært en unik reise som få trodde var mulig da ideen om Jordbæreventyret ble presentert i 2008.

Han oppfordrer interesserte søkere til å gå inn på Jordbæreventyrets nettside, der både retningslinjer og søknadsskjema er å finne.

Søknadsfristen er satt til 30. april 2012, og årets Jordbæreventyret arrangeres lørdag 7. juli.

Artikkeltags