Det er bra at Lierposten er vaktbikkja i Lier kommune. Vi trenger ei lokalavis som tar pulsen på ting og avdekker forhold som kan bli bedre i kommunen. Derfor var det veldig bra at avisa avdekket de store utfordringene som er ved Tranby ungdomsskole.

Lierpostens redaktør, Pål Næss, prøver i en leder, der han omtaler OKI-utvalgets behandling av Tranby skoles framtid, å kritisere utvalgets politikere fordi de vil bygge en ny 1-10-skole på Tranby – og ikke en atskilt ungdomsskole. For i samme møte hadde de samme politikerne bare minutter tidligere vedtatt at Lier kommune primært ikke skal bygge kombinerte barne- og ungdomsskoler.

Lierpostens redaktør må gjerne kritisere politikerne for «rare» vedtak, men han må holde tunga rett i munnen og rette kritikken mot dem som fremmet forslaget om å utrede en 1-10-skole. Det var nemlig Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet (altså posisjons- og flertallspartiene i utvalget) som fremmet forslaget om en mulig 1–10 skole på Tranby. Opposisjonen bestående av Ap og SV (undertegnede) stemte ikke for dette forslaget, men fremmet et eget forslag i utvalget, som dreide seg om at kommunedirektøren skulle igangsette en prosess for å bygge en ny og tidsriktig ungdomsskole på Tranby. I dette forslaget er ikke Hallingstad skole nevnt i det hele tatt. Dette forslaget falt med fire mot fem stemmer, og H, Frp og Sp stemte altså for et forslag om en 1-10-skole, selv om de samme politikerne noen minutter tidligere hadde vedtatt at det bør ikke kommunen gjøre.

I behandlingen av skolebehovsplanen støttet både Ap og SV kommunedirektørens forslag til vedtak, der det gikk fram at kommunen primært ikke skal bygge 1-10-skoler i framtiden, noe også flertallet hadde bygget inn sitt alternative forslag, som fikk flertall (fem mot fire stemmer).

Det som er bra i denne saken er at et omforent OKI-utvalg er enige om at Tranby skole slik den framstår nå, må erstattes av en ny og moderne skole for framtiden. Så er politikerne uenig om veien fram til en ny skole står ferdig. SV mener at det ikke kan ventes for lenge med å bygge en ny ungdomsskole på Tranby. Vi mener det ikke er riktig at skolen må vente på at stedsutviklingsprosjektet på Tranby er kommet godt i gang. Snarere tvert imot mener SV at skolen kan være en formgiver for hvordan «det nye» Tranby kan bli med tid og stunder. Situasjonen ved skolen er så prekær at det må være fortgang i prosessen med å bygge en ny skole.

Når det gjelder Hallingstad, som heller ikke er av ny dato, så får denne skolen komme i neste om gang. For det er på det rene at den skolen også kunne trengt et ordentlig løft.