Helsedirektoratet har gitt klarsignal til at kor, korps, orkestre og andre musikklag kan få spille sammen igjen.

Direktoratet har godkjent Norsk musikkråds smittevernveileder for trygge musikkøvelser.

Den sier at det skal være 2 meters avstand mellom hver person og maksimalt 30 personer samlet. Man skal heller ikke berøre andres instrumenter eller utstyr, og øvingslokalet må være stort nok.

Sist fredag fortalte kulturminister Abid Raja på en pressekonferanse at musikkorpsene får tillatelse til å spille på 17. mai – såframt de holder rikelig avstand mellom rekkene. Da ble de oppfordret til å øve i små grupper på inntil fem personer.

Jubler

Nå jubler styreleder Bjørgulv Vinje Borgundvaag i Norsk musikkråd over å få grønt lys til større øvelser, tre og en halv uke før nasjonaldagen.

– Det er svært viktig at fellesøvinger nå kan tas opp igjen, samtidig som smittevernet ivaretas, både for utøvernes del og for å kunne gi publikum tilgang til levende musikk, sier Borgundvaag.

Han sier mange har brukt kreative løsninger for digitalt samspill, men lydforsinkelser og boksklang gjør ofte internett til en dårlig erstatning for musikerne.

Kulturminister Abid Raja er også svært glad over at situasjonen gradvis kan normaliseres.

– Det er helt supert at kor, korps og orkestre nå kan gjenoppta sin aktivitet. Vi nærmer oss 17. mai, og jeg håper at vi kan få gleden av å oppleve både kor og korps på nasjonaldagen. Det er en bærebjelke i Kultur-Norge, og noe av det som setter selve stemningen på nasjonaldagen, så denne nyheten er jeg oppglødd over, sier Raja.

Desinfisere utstyr

Smittevernveilederen slår fast at syke personer ikke skal delta på øvelser, og det må være tilgang til håndvask ved øvingslokalet.

Pianotangenter, slagverksutstyr og lignende skal desinfiseres, og det må sikres forsvarlig håndtering av kondens fra blåseinstrumenter.

Når det gjelder utstyr som vanligvis deles og brukes av flere, som piano, sanganlegg, miksepult eller lignende, skal man bli enige om hvem som bruker det. Stoler og utstyr bør settes fram før øvelsen.

Det kan fortsatt ikke arrangeres konserter, stevner eller mesterskap som samler mange.

Musikkøvelser må ikke gjennomføres med mindre man er helt trygge på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko og at den kan gjennomføres i samsvar med anbefalingene i veilederen.