Gå til sidens hovedinnhold

Kontrollutvalgets arbeid i Lier kommune

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I saken omkring stoppingen av kontrollutvalgets arbeid i Lier uttaler ordføreren i Lier Gunn Cecilie Ringdal at kommunestyret er kontrollutvalgets oppdragsgiver. Det operer på vegne av kommunestyret og får sine oppgaver derfra. Hun må tydeligvis mene at hun og også kommunedirektøren kan ta initiativ på å få med seg kommunestyret til å stoppe enhver sak kontrollutvalget tar opp.

Dette er feil og må avklares. Det undergraver hensikten med kontrollutvalget og dets funksjon. Kontrollutvalget er kommunestyrets kontrollorgan som er opprettet etter en egen paragraf i kommuneloven, og har ikke fått sine oppgaver delegert fra kommunestyret som de andre utvalgene. Utvalget skal ha et eget sekretariat som ikke er underlagt kommunedirektøren.

Kommunestyret kan tildele kontrollutvalget oppgaver, men det får ikke bare sine oppgaver fra kommunestyret. Kontrollutvalget har en rett til å ta opp enhver sak som utvalget selv finner nødvendigst for kontroll og gransking. De må altså ikke spørre ordføreren eller kommunestyret om de kan gjøre dette.

Kontrollutvalget kan blant annet få henvendelser fra publikum om at det er foregått uregelmessigheter i en sak. Da må utvalget på selvstendig grunnlag avgjøre om de skal forfølge saken eller ikke. Dette må være utvalgets selvstendige avgjørelse uten innblanding fra kommunedirektør eller kommunestyret.

Det er helt avgjørende å få ordførerens avklaring på om hun mener at hun og kommunestyret kan gripe inn og stoppe enhver sak kontrollutvalget på eget initiativ har tatt opp.

La oss ta et eksempel. Utvalget får en henvendelse fra en innbygger eller fra et kommunestyremedlem som mener at det har foregått uregelmessigheter i en eller flere saker. Tipset går ut på at ordføreren og kommunedirektøren er innblandet. Kontrollutvalget vedtar at de må se nærmere på dette. Mener ordføreren at hun sammen med kommunedirektøren kan gripe inn i saken, og kanskje få med seg kommunestyret på å stoppe saken? Ordføreren har jo flertallet i kommunestyret, og flertallet kan se seg tjent med at gransking ikke skjer.

Til slutt omkring Fosshagen. Granskingen av enkelthendelsen kontrollutvalget ba om burde ikke vært stoppet. Det hadde ikke kommunestyret eller kommunedirektøren myndighet til å gjøre, og vedtaket omkring enkelthendelsen bør oppheves fortest mulig. Kontrollutvalget bør få alle opplysninger, dokumenter etc. som de ber om og som de etter loven har krav på fortest mulig. Kan du påse at det blir gjort ordfører? Det kan skape større ro om saken.

Kommentarer til denne saken